AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ?

  • A. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
  • B.  Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.
  • C. Bằng trọng lượng của vật.
  • D. Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn câu B: Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>