YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì nhận xét nào dưới đây đúng?

  • A. Lực đẩy Ácsimét nhỏ hơn trọng lượng của vật.
  • B. Lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
  • C. Lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của vật.
  • D. Lực đẩy Ácsimét lớn hơn trọng lượng của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì \(F_{A}\)>P

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA