AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có trọng lượng riêng là 26000N/m3. Treo vật vào một kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

  • A. 211,5N
  • B. 243,75N
  • C. 345N
  • D. 322,2N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  FA = P – Pn ⇒ dnV = dV – Pn

  Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí;

  Pn là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước;

  d là trọng lượng riêng của vật,

  dn là trọng lượng riêng của nước.

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow V = \frac{{{P_n}}}{{d - {d_n}}}\\
   \Rightarrow P = d.\frac{{{P_n}}}{{d - {d_n}}} = 243,75N
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>