YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nếu gọi P là trọng lượng của vật, F là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng hoàn toàn trong chất lỏng. Điều kiện nào sau đây là đúng cho trường hợp vật nổi trên bề mặt chất lỏng?

  • A. P ≥ F.
  • B. P = F.
  • C. P < F
  • D. P > F.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một vật nằm trong lòng chất lỏng thì nó chịu tác dụng của trọng lực P, lực đẩy Acsimét. Hai lực này cùng phương, ngược chiều.

  Vật nổi lên khi: \(F_{A}\)>P

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5238

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON