YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì 

  • A.  nhẫn chìm vì dAg > dHg
  • B. nhẫn nổi vì dAg < dHg
  • C. nhẫn chìm vì dAg < dHg                      
  • D. nhẫn nổi vì dAg > dHg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì nhẫn nổi vì dAg < dHg

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA