ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 8 Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Bài tập trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau về Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau - Vật lý 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang.
  • B. Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó.
  • C. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.
  • D. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại những điểm ở đáy bình chứa.
  • A.  Bình A
  • B. Bình B
  • C. Bình C                
  • D. Bình D                
   
   
  • A. Bình A
  • B. Bình B
  • C. Bình C
  • D. Bình D
  • A. Không, vì độ cao của cột chất lỏng ớ hai bình bằng nhau.
  • B. Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhiều hơn.
  • C. Dầu chảy sang nước vì dầu nhẹ hơn. 
  • D. Nước chảy sang dầu vì áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng của nước lớn hơn dầu.
  • A. 169m; 83,5m
  • B. 160m; 83,5m
  • C. 169m; 85m
  • D. 85m; 169m
 • Câu 6:

  Một ống thủy tinh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thẳng đứng. Nếu nghiêng ống đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thi áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình 

  • A. tăng              
  • B.  giảm               
  • C. không đổi
  • D. bằng không
 • Câu 7:

  Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng và: một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 và của xăng là 7000N/m3.

  • A. 54mm
  • B. 56mm
  • C. 58mm
  • D. 60mm
 • Câu 8:

  Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong bình chứa chất lỏng trong hình vẽ. 

  • A. pM < pN < pQ
  • B. pM = pN = p
  • C. pM > pN > pQ
  • D. pM < pQ < p
 • Câu 9:

  Hình vẽ mặt cắt của một con đê chắn nước cho thấy mặt đê bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để: 

  • A. tiết kiệm đất đắp đê
  • B. làm thành mặt phăng nghiêng, tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn đi lên mặt đê
  • C. có thể trồng cỏ trên đê, giữ cho đê khỏi bị lở
  • D. chân đê có thể chịu được áp suất lớn hơn nhiều so với mặt đê.
 • Câu 10:

  Tại sao khi lặn ta luôn cảm thấy tức ngực và càng lặn sâu thì cảm giác tức ngực càng tăng?

  • A. Áp suất của nước tăng
  • B. Áp suất của nước giảm
  • C. Áp suất không khí tăng
  • D. Áp suất không khí giảm
 • Câu 11:

  Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

  • A. 240N
  • B. 420N
  • C. 320N
  • D. 230N
 • Câu 12:

  Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng ? 

  • A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống
  • B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
  • C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương
  • D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của chất lỏng.
 • Câu 13:

  Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1; bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d= 1,5d1, chiều cao h2 = 0,6h1. Nếu gọi áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1 là p1, lên đáy bình bình 2 là p2 thì: 

  D. 

  • A. p2 = 3p1          
  • B. p2 = 0,9p1
  • C. p= 9p1
  • D. p2 = 0,4p1
 • Câu 14:

  Trong bình thông nhau gồm 2 nhánh, nhánh lớn có tiết diện lớn gấp đôi nhánh nhỏ. Khi chưa mở khóa T, chiều cao của cột nước ở nhánh lớn là 30cm. Tìm chiều cao cột nước ở 2 nhánh sau khi đã mở khóa T và khi nước đă đứng yên. Bỏ qua thế tích của ông nối hai nhánh.

  • A. 10cm
  • B. 20cm
  • C. 30cm
  • D. 40cm
 • Câu 15:

  Khi thợ lặn lặn xuống biển: 

  • A. càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng tâng.
  • B. càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng giảm.
  • C. áp suất tác dụng lên thợ lặn không phụ thuộc vào độ sâu.
  • D.  áp suất tác dụng lẻn thợ lặn càng xa bờ càng lớn.
 

 

YOMEDIA
1=>1