AMBIENT

Chứng minh rằng khi vật đang trong lòng chất lỏng thì vật sẽ chìm xuống khi dv > d ?

bởi Duy Quang 25/09/2018

Từ công thức Pv = dvVv (dv là trọng lượng riêng của vật, Vv là thể tích của vật), d là trọng lượng riêng của chất lỏng, hãy chứng minh rằng khi vật đang trong lòng chất lỏng :

- Vật sẽ chìm xuống khi dv > d.

- Vật sẽ lơ lửng trong lòng chất lỏng khi dv = d.

- Vật sẽ nổi lên khi dv < d.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Vật sẽ chìm xuống khi \(d_v>d\)

  Ta có : \(P_v=d_v.V_v\)

  - Vật chìm khi : \(P_V>F_A\)\(F_A=d_n.V_v\)

  Lại có : \(P_v>F_A\)

  => \(d_v.V_v>d_n.V_v\)

  => dv > d => đpcm

  - Vật sẽ lơ lửng trong lòng chất lỏng khi \(d_v=d\)

  Ta có : \(P_v=d_v.V_v\)

  - Vật lơ lửng khi \(P_v=F_A\)\(F_A=d_n.V_v\)

  Lại có : \(P_v=F_A\)

  => \(d_v.V_v=d_n.V_v\)

  => \(d_v=d_n\) => đpcm

  - Vật sẽ nổi lên khi \(d_v< F_A\)

  Ta có : \(P_v=d_v.V_v\)

  - Vật nổi khi : \(P_V< F_A\)

  Thấy : \(F_A=d_n.V_v\)

  Lại có : \(P_v< F_A\)

  => \(d_v.V_v< d_n.V_v\)

  => \(d_v< d_n\) => đpcm

  bởi Nguyễn Quốc Thái 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>