AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọn 

  • A. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.
  • B. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.
  • C. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1cm.
  • D. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nên chọn thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm để đo bề dày của Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>