AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một bàn học cá nhân dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn? 

  • A. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm.
  • B. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 5cm.
  • C. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm
  • D. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nên dùng thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm để đo chính xác độ dài của bàn học cá nhân dài khoảng 1m. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>