AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng? 

  • A.  5m.     
  • B. 50dm.    
  • C. 500cm.     
  • D. 50,0dm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1 dm để đo chiều dài thì không thể đo kết quả chính xác đến cm như ở C và D và cũng không cho kết quả chỉ đến hàng mét như A . 
  Vậy chỉ có cách ghi kết quả B là đúng nhất.
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>