YOMEDIA
NONE

Bài tập C4 trang 24 SGK Vật lý 6

Giải bài C4 tr 24 sách GK Lý lớp 6

Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (H.7.1)

Hình 7.1 bài C4 trang 24 SGK Vật lí lớp 6

Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

Trong thí nghiệm ở hình, lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây đã làm cho xe đang chuyên dộng thì dừng lại.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 24 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON