ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 45 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 45 sách GK Lý lớp 11

Chọn câu đúng.

Pin điện hóa có

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất.

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất.

C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện.

D. hai cực đều là cách điện.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

 
 

⇒ Đáp án B. 

Pin điện hóa có hai cực là hai vật dẫn khác chất.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 45 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1