YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 58 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 58 sách GK Lý lớp 11

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là \(\varepsilon = 1,5v, r = 1 \Omega\)

Hai bóng đèn giống nhau cũng số ghi trên đèn là 3V – 0,75 W.

a) Các đèn có sáng bình thường không? Vì sao.

b) Tính hiệu suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin.

d) Nếu tháo bớt mỗi bóng đèn thì còn lại có công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài xác định các đại lượng chưa biết của 2 bóng đèn mắc song song trên mạch điện.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định điện trở của mỗi bóng đèn: \({R_d} = \frac{{{U_d}^2}}{{{P_d}}}\)

  • Bước 2: Cường độ dòng điện trong mạch chính là \({I_1} = \frac{{{\xi _b}}}{{R + {\rm{ }}{r_b}}}\)

  • Bước 3: Tính hiệu điện thế đặt lên mỗi đèn và rút ra kết luận các đèn sáng yếu hơn bình thường.

  • Bước 4: Hiệu suất của bộ nguồn : \(H = \frac{{{U_d}}}{{2\xi }}\)

  • Bước 5: Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin : \({U_{1pin}} = \frac{{{U_d}}}{2}\)

  • Bước 6: Xác định dòng điện chạy qua mạch khi tháo bớt một bóng đèn: \({U_{1}} = {U_2} = \xi -{I_1}r \)

  • Bước 7: Tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn và rút ra kết luận về độ sáng 

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 
 • Ta có: 

Câu a:

Điện trở của mỗi bóng đèn là:

\({R_d} = \frac{{{U_d}^2}}{{{P_d}}} = 12\) \(\Omega \)

Điện trở tương đương của mạch ngoài là R = 6 \(\Omega \).

Cường độ dòng điện trong mạch chính là \({I_1} = \frac{{{\xi _b}}}{{R + {\rm{ }}{r_b}}} = 0,375{\rm{ }}A\)

Hiệu điện thế đặt lên mỗi đèn là:

\({U_N}^{(1)} = {I_1}.R{\rm{ }} = 2,25V < 3V.\)

Vậy các đèn sáng yếu hơn bình thường.

Câu b:

Hiệu suất của bộ nguồn là : \(H = \frac{{{U_d}}}{{2\xi }} = \frac{{2,25}}{3}\,\, = 75\% \)

Câu c:

Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là: 

\({U_{1pin}} = \frac{{{U_d}}}{2} = 1,125V\)

Câu d:

Nếu tháo bớt một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là R= 12 \(\Omega \).

Dòng điện chạy qua mạch lúc bấy giờ là: \({U_{1}} = {U_2} = \xi -{I_1}r = 1,125V\)

\({I_2} = \frac{{{\xi _b}}}{{{R_d} + {\rm{ }}r}} = \frac{3}{{14}} = 0.214{\rm{ }}A\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là: UN(2) = I2Rđ = 2,57 > UN(1)

Vậy đèn còn lại sáng hơn trước 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON