YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.6 trang 27 SBT Vật lý 11

Bài tập 10.6 trang 27 SBT Vật lý 11

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω; E2 = 1,5V; r2 = 0,4Ω được mắc với điện trở R = 4 Ω. Thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình 10.3.

a) Tính cường độ dòng điện chạy,trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo sơ đồ Hình 10.3 thì hai nguồn đã cho được mắc nối tiếp với nhau, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

I1 = 0,9 A.

b) Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn E1 là :

 U11 = E1 – I1r1 = 2,46V

 Hiệu điện thế giữa cực đương và cực âm của nguồn E2  là :

 U21 = E2 – Ir2 = 1,14V

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.6 trang 27 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF