YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 73 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 73 SGK Vật lý 11 nâng cao

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 14.14, trong đó : ℰ1 = 8V; r1 = 1,2Ω; ℰ2 = 4 V; r2 = 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB = 6V.

Giải bài tập bài 14 SGK Vật lí 11 Nâng cao

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.

b) Cho biết mạch điện này chứa nguồn điện nào và chứa máy thu nào? Vì sao?

c) Tính hiệu điện thế : UAC và UBC 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 a) b) 

2 nguồn \({\xi _1}\) và \({\xi _2}\) mắc xung đối, vì \({\xi _1}\) > nên \({\xi _1}\) là nguồn điện và \({\xi _2}\) là máy thu, dòng điện đi từ A đến B.

Ta có: 

\(\begin{array}{l} I = \frac{{{U_{AB}} + {\xi _1} - {\xi _2}}}{{R + {r_1} + {r_2}}}\\ = \frac{{6 + 8 - 4}}{{28,4 + 1,2 + 0,4}} = \frac{{10}}{{30}} = 0,33\left( A \right) \end{array}\)

c) Tính hiệu điện thế : UAC và UBC

\(\begin{array}{l} {U_{AC}} = {r_1}I - {\xi _1} = 1,2.0,33 - 8 = - 7,6\left( V \right)\\ {U_{CB}} = \left( {{\xi _2} + {r_2}I} \right) + RI = 4 + 0,4.0,33 + 0,33.28,4 = 13,5\left( V \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 73 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF