YOMEDIA

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 học kỳ I

Tải về

Học247 giới thiệu đến các em tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 học kỳ 1. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong việc hệ thống những kiến thức ngữ pháp đã học. 

 
 
YOMEDIA

TÓM TẮT LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC KỲ I


1. Thì quá khứ đơn:
a. Cấu trúc câu:

 • Thể khẳng định:

Subject + verb ( past tense)
Có hai cách chia động từ ở thì quá khứ đơn”
Đối với động từ có quy tắc: ta thêm –ed vào sau động từ nguyên mẫu.
Vd:
           Visit > visited              work > worked            watch > watched
Đặc biệt:

 • Nếu động từ tận cùng bằng –e thì chỉ thêm –d:           bake > baked              race > raced      

Nếu động từ tận cùng bằng một phụ âm + y hãy đổi y thành i và thêm ed: dry > dried
Nhưng : stay > stayed             enjoy > ẹnoyed

 • Nếu là động từ một vần tận cùng là một nguyên âm đơn + phụ âm, hãy gấp đôi phụ âm cuối cùng rồi thêm ed: shop > shopped         wrap > wrapped          plan > planned
 • Nếu động từ có hai vần trở lên, tận cùng bằng một nguyên âm đơn + phụ âm, và có dấu nhấn ở trên vần cuối cùng, thì hãy gấp đôi vần cuối cùng rồi hãy thêm ed. Không gấp đôi phụ âm cuối cùng nếu dấu nhấn không rơi vào âm cuối cùng: Occur > occurred        prefer > preferred

            Nhưng : enter > entered

 • Không gấp đôi những phụ âm cuối cùng như x, w, y: snow > snowed         fix > fixed
 • Đối với động từ bất quy tắc: động từ quá khứ được chia ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc

Vd: do > did          give > gave                  go > went

 • Thể phủ định:

Với động từ thường: Subject + did not + verb ( bare inf.)
Vd:      you didn’t understand me.
Với động từ to be ( was, were) ta thêm not sau be
Vd: That was not a good story

 • Thể nghi vấn:

Với động từ to be: ta đặt be ở đầu câu hỏi
Vd: Were you sick?
Với động từ thường: ta đặt trợ động từ did ở đầu câu hỏi:
            Did + subject + verb ( bare inf. )
Vd: What did you do at Christmas?
b. Áp dụng: thì qua khứ đơn được dùng để chỉ:
- Hành động, sự kiện đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ
Tom died in 1895.
Vy visited China last year.
- Hành động đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian: ago, last night/ week/ month…, yesterday….
- Hành động sự kiện đã thực hiện trong một khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng nay hoàn toàn chấm dứt
He lived in Hanoi from 1990 to 2000. ( hiện nay anh ta không còn sống ở Hà Nội)
- Hành động thường làm hay quen làm trong quá khứ
I often went swimming every Sunday last year.
When she was young, she often went fishing.
c. Phát âm: 3 cách phát âm của những động từ có quy tắc ở dạng quá khứ đơn –ed:
- Nếu động từ tận cùng bằng các âm /t/ hoặc /d/, thì ed thêm vào được đọc là /id/
Need > needed            want > wanted             decide > decided
- Nếu những động từ tận cùng bằng các âm /f/, /k/, /p/, /s/, /∫/, /f∫/, / ks/, thì ed thêm vào được đọc là /t/
Wash > washed           book> booked             stop > stopped
Watch > watched        wash > washed            fax > faxed      laugh > laughed
- Nếu những động từ tận cùng bằng các âm khác ngoài hai trường hợp trên, thì ed thêm vào được đọc là /d/
Play > played              plan > planed               offer > offered 

Trên đây là một phần trích dẫn tài liệu ôn tập ngữ pháp học kỳ 1 tiếng Anh lớp 9. Để xem đầy đủ và chi tiết nội dung, các em vui lòng đăng nhập vào website hoc247.net, chọn Tải về hoặc Xem online. Chúc các em học tốt.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)