YOMEDIA

Soạn văn 9 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em tóm tắt

 
NONE

 Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em được trích từ bản Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp ngày 30/09/1990 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc. Văn bản này đưa ra những thách thức, cơ hội và nhiệm vụ mà cộng đồng quốc tế quan tâm trong vấn đề bào vệ vào chăm sóc trẻ em. Với nội dung bài soạn văn tóm tắt gồm 2 phần chính: bố cục và hướng dẫn soạn văn, Học247 đã cung cấp cho các em hệ thống kiến thức cần đạt thông qua câu trả lời của các câu hỏi trong SGK. Chi tiết bài soạn văn tóm tắt, các em có thể tham khảo dưới đây:

ADSENSE
YOMEDIA

1. Bố cục văn bản

 • Có thể chia làm 3 phần:
  • Phần 1: Sự thách thức: Những thảm họa bất hạnh đối với trẻ em trên thế giới.
  • Phần 2: Cơ hội: Những thuận lợi để cải thiện tình hình, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.
  • Phần 3: Nhiệm vụ: Những đề xuất đảm bảo cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển.

2. Hướng dẫn soạn văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Câu 1: Văn bản này (gồm 17 mục) được chia làm mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Tham khảo câu trả lời ở mục 1. Bố cục văn bản.

Câu 2: Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

 • Phần “Sự thách thức” nêu lên thực tế cuộc sống trẻ em thế giới:
  • Luôn bị các hiểm họa đe dọa, là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, xâm lược.
  • Là nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.
  • Nhiều trẻ em chết đói mỗi ngày do suy dinh dưỡng.

Câu 3: Qua phần “Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

 • Các điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là:
  • Sự liên kết các quốc gia có ý thức cao của cộng đồng quốc tế. Đã ra công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra cơ hội mới.
  • Các nước trên thế giới cần có sự hợp tác, đoàn kết trong nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ các tệ nạn, đẩy mạnh tạo điều kiện cải thiện kinh tế, phúc lợi xã hội.

Câu 4: Ở phần “Nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

 • Bản tuyên bố đưa ra 8 nhiệm vụ cơ bản và cấp bách:
  • Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.
  • Quan tâm đến trẻ em tàn tật và khó khăn.
  • Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ.
  • Chú trọng kế hoạch hóa gia đình.
  • Bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
  • Sự nỗ lực hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ.
  • Nâng cao nhận thức của trẻ em về giá trị và nguồn gốc bản thân.

⇒ Những nhiệm vụ đề ra đề cập đến mọi vấn đề trong đời sống cả về tinh thần lẫn thể xác, trí tuệ.

Câu 5: Qua bản tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với vấn đề này.

 • Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế, liên quan trực tiếp đến tương lai nhân loại.
 • Vấn đề này đang được quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể, toàn diện.

Trên đây là bài soạn tóm tắt gồm hai nội dung chính: bố cục văn bản và hướng dẫn soạn bài. Ngoài ra, để xem toàn bộ hệ thống kiến thức liên quan đến tiết học này, các em có thể tham khảo thêm tại: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF