ON
YOMEDIA

Ma trận và đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS An Khánh có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Ma trận và đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS An Khánh có đáp án, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

PHÒNG GD&ĐT QUẬN NINH KIỀU                                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

   TRƯỜNG THCS AN KHÁNH                                                 NĂM HỌC: 2018-2019

                                          MÔN: TOÁN-KHỐI 7

                                           Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian giao đề)

 

PHẦN I. TRẮC NGHỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời cho là đúng nhất.

Câu 1: Tìm x, biết: \(\frac{{ - 2}}{5}x = \frac{8}{{15}}.\frac{3}{4}\)  

A. x=-1                         B. x=1                               C.  \(x =  - \frac{4}{{25}}.\)           D.  \(x =   \frac{4}{{25}}.\)

Câu 2: Biểu thức \({2^4}{.2^5}:{2^3}\) được viết dưới dạng luỹ thừa cơ số 2 là :

A.  22                                     B.   24                        C.   212                                   D.26

Câu 3: Tìm x trong tỉ lệ thức \(\frac{x}{8} = \frac{{11}}{4}\)  bằng

A. 44                                  B.   88                   C. 32/11                                   D.  22

Câu 4: Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 0,35                                  B.   0,34                   C. 0,3                                 D.  0,4

Câu 5: Cho \(\left| x \right| - 3 = 5\), tìm giá trị x

A.  x=2 hoặc x=-2                  

B.  x=-2              

C.    x=8     hoặc   x=-8       

D.x=2

Câu 6: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn

A. \(\frac{7}{{12}}.\)                          B. \(\frac{9}{{7}}.\)                                                    C.  \(\frac{{ - 12}}{{28}}.\)                                D. \(\frac{6}{{30}}.\) 

Câu 7: Cho đẳng thức 5.14=35.2 ta lập được tỉ lệ thức

A. \(\frac{5}{{35}} = \frac{{14}}{2}.\)              B. \(\frac{5}{{35}} = \frac{2}{{14}}.\)                                     C. \(\frac{{35}}{5} = \frac{2}{{14}}.\)                         D. \(\frac{5}{2} = \frac{{14}}{{35}}.\)

Câu 8. Tìm \(n \in N\)  , biết \({3^x}{.2^x} = 7776\) , kết quả là:

A.    x=2

B.x=3

C.x=4

D. x=5

Câu 9: Tìm a, b, c  thỏa mãn \(\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5}\)  và   a-b+c=12

A.  \(a = 9,{\rm{ }}b = 12,{\rm{ }}c = 15.\)                                            B. \(a =  - 9,{\rm{ }}b = 12,{\rm{ }}c = 15.\)

C. \(a =  - 9,{\rm{ }}b =  - 12,{\rm{ }}c = 15.\)                                        D. \(a =  - 9,{\rm{ }}b =  - 12,{\rm{ }}c =  - 15.\)

Câu 10: Biết \(\frac{x}{5} = \frac{y}{7}\) và x+y=36 . Tính giá trị x, y

A. x=5, y=7                                            B.  x=15, y=21

C. x=7, y=5                                            D.   x=21, y=15

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a)   \(8.{\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^4}\)                                      b)  \(5,3.4,7 + \left( { - 1,7} \right).5,3 - 5,9\)

Bài 2: (1,5 điểm)

 Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng  kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6:7:8. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Bài 3: (1,0 điểm)  Tìm x, y, z biết:  \(\frac{x}{2} = \frac{y}{3},\frac{y}{5} = \frac{z}{4}\)  và \(x - y + z =  - 49.\)   

Bài 4: (2,5 điểm)

Vẽ a//b , lấy điểm A nằm trên đường thẳng a . Từ điểm A dựng đường thẳng vuông góc tại điểm A và cắt đường thẳng b tại điểm B. Lấy điểm C nằm trên đường thẳng b, qua C vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm D và \(\widehat {BCD} = 130^\circ .\)  Tính  \(\widehat {ABC},\widehat {ADC}?\)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Ma trận và đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS An Khánh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1