Ma trận Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 năm học 2018-2019

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Ma trận Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 năm học 2018-2019. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

MA TRẬN BÀI THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: SINH HỌC 7

TÊN CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

CỘNG

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Ngành Động vật nguyên sinh

- Nêu được cấu tạo và dinh dưỡng của trùng sốt rét.

 

- Giải thích vì sao bệnh sốt rét thường xảy ra ở miền núi và đề ra biện pháp phòng tránh.

 

 

Số câu hỏi

 

1/3

 

 

 

2/3

 

 

1

….% = Số điểm

 

5% = 0,5đ

 

 

 

15% =

1,5đ

 

 

20% =

Ngành Ruột khoang

 

 

 

- Nhận biết được các cách sinh sản của thủy tức

 

 

 

Số câu hỏi

 

 

1

 

 

 

 

 

1

…..% = Số điểm

 

 

2,5% = 0,25đ

 

 

 

 

 

2,5% = 0,25đ

Các ngành Giun

 

.-  Vẽ được sơ đồ vòng đời sán lá gan.

- Nhận biết được tác hại của giun móc câu đối với con người.

 

 

- Giải thích được hiện tượng khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất.

- Giải thích được vì sao trẻ em hay mắc bệnh giun kim.

- Giải thích vai trò của giun đất .

 

Số câu hỏi

 

1

1

 

2

 

 

1

5

…..%= Số điểm

 

10% =

2,5% = 0,25đ

 

5% =

0,5đ

 

 

10% =

27,5%=

2,75đ

Ngành Thân mềm

- Biết được cơ quan di chuyển của trai sông.

 

 

 

 

Số câu hỏi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

…..%= Số điểm

2,5% = 0,25đ

 

 

 

 

 

 

 

2,5%= 0,25đ

Ngành Chân khớp

 

- Biết được sự đa dạng của lớp hình nhện.

- Biết được nhóm chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn.

- Biết được chức năng các phần phụ của tôm.

- Lấy được ví dụ chứng minh vai trò của lớp Giáp xác.

- Nhận biết được loài thuộc lớp Sâu bọ có ích cho cây trồng.

-Biết được diệt sâu hại ở giai đoạn nào để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất cây trồng.

 

 

Số câu hỏi

3

 

1

1

1

 

 

 

6

…..%= Số điểm

22,5% = 

2,25đ

 

2,5% = 0,25đ

20% =

2,5% = 0,25đ

 

 

 

47,5%=

4,75đ

TS câu hỏi

5 + 1/3

4

4 + 2/3

14

TS …...%= Số điểm

40% = 4đ

27,5% = 2,75đ

32,5% = 3,25đ

100%=

10đ

                         

 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Ma trận Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập