AMBIENT

Kiểm tra 15 phút Toán 7 - Chương 1 Số hữu tỉ, số thực có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Kiểm tra 15 phút Toán 7 - Chương 1 Số hữu tỉ, số thực nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài kiểm tra đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

MÔN TOÁN LỚP 7

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 1: (4 điểm) Tính

\(\begin{array}{l}
a.\,\,\frac{{ - 5}}{{12}} + \frac{4}{{37}} + \frac{{17}}{{12}} - \frac{{41}}{{37}}\\
b.\,\,\frac{1}{2} - \frac{{43}}{{101}} + \left( { - \frac{1}{3}} \right) - \frac{1}{6}
\end{array}\)

Bài 2: (4 điểm) Tìm x, biết

\(\begin{array}{l}
a.\left| {x - \frac{2}{5}} \right| = \frac{1}{4}\\
b.\left| {x + 0,8} \right| - 12,9 = 0
\end{array}\)

Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:  \(A =  - \left| {x + \frac{5}{{937}}} \right| + \frac{{144}}{{272}}\)

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT:

Bài 1: (4 điểm) Tính

\(\begin{array}{l}
a.\,\,\frac{{ - 5}}{{12}} + \frac{4}{{37}} + \frac{{17}}{{12}} - \frac{{41}}{{37}} = \left( {\,\frac{{ - 5}}{{12}} + \frac{{17}}{{12}}} \right) + \left( {\frac{4}{{37}} - \frac{{41}}{{37}}} \right) = 1 + \left( { - 1} \right) = 0\\
b.\,\,\frac{1}{2} - \frac{{43}}{{101}} + \left( { - \frac{1}{3}} \right) - \frac{1}{6} = \left( {\,\frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{3} - \frac{1}{6}} \right) - \frac{{43}}{{101}} = 0 - \frac{{43}}{{101}} =  - \frac{{43}}{{101}}
\end{array}\)

Bài 2: (4 điểm) Tìm x, biết

\(a.\left| {x - \frac{2}{5}} \right| = \frac{1}{4}\)

\(x - \frac{2}{5} = \frac{1}{4}\)  hoặc   \(x - \frac{2}{5} =  - \frac{1}{4}\)

 \(x = \frac{1}{4} + \frac{2}{5}\) hoặc  \(x =  - \frac{1}{4} + \frac{2}{5}\)

 \(x = \frac{{13}}{{20}}\) hoặc  \(x = \frac{3}{{20}}\)

\(\begin{array}{l}
b.\left| {x + 0,8} \right| - 12,9 = 0\\
\left| {x + 0,8} \right| = 12,9
\end{array}\)

\(x + 0,8 = 12,9\) hoặc \(x + 0,8 =  - 12,9\)

x=12,1 hoặc x= -13,7

Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:  
Ta có: \( - \left| {x + \frac{5}{{937}}} \right| \le 0\) . Do đó \( - \left| {x + \frac{5}{{937}}} \right| + \frac{{144}}{{272}} \le \frac{{144}}{{272}}\)

Nên  \(A \le \frac{{144}}{{272}}\) không đổi

Dấu “=” xảy ra  $\(\Leftrightarrow x + \frac{5}{{937}} = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{5}{{937}}\)

Vậy giá trị lớn nhất của A là  \(\frac{{144}}{{272}}\)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là nội dung Kiểm tra 15 phút Toán 7 - Chương 1 Số hữu tỉ, số thực có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong  các bài kiểm tra sắp tới.

​Chúc các em học tập tốt !

 

AMBIENT
?>