RANDOM

Đề trắc nghiệm giữa HK1 môn Công Nghệ 12 trường THPT Dương Minh Châu

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa HKI môn Công Nghệ 12 của trường THPT Dương Minh Châu- Tây Ninh. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

TRƯỜNG THPT  DƯƠNG MINH CHÂU                  MÔN CÔNG NGHỆ 12

               MÃ ĐỀ  456                                            Thời gian làm bài : 45 phút

 

Câu 1:  Trong một mạch chỉnh lưu cầu nếu mắc ngược chiều cả 2 Điốt (Đ1 và Đ3) thì

          A  Mạch không làm việc                 B  Dây thứ cấp chập mạch                              

          C  Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ                          D  Mạch vẫn hoạt động bình thường              

Câu 2:   Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào…

          A  chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.                     B  trị số của các điện trở R1 và Rht                    

          C  độ lớn của điện áp ra.                                              D  độ lớn của điện áp vào.

Câu 3:  Dung kháng của tụ điện có điện dung C=  khi mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V , tần số 50 Hz là :

          A  200 (W)                B  20 (W)             C  B.50 (W)                D  5(W)

Câu 4:  Một điện trở có ghi các vòng màu: Vàng-Nâu-Cam-Đỏ. Giá trị của điện trở đó bằng bao nhiêu?

          A  41 1% k  .               B  41 2% k .                 C  41000  0.5% .          D  4132 .

Câu 5:   IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

          A  Hai đầu vào và một đầu ra.                                     B  Một đầu vào và một đầu ra.            

          C  Một đầu vào và hai đầu ra.                                      D  Hai đầu vào và hai đầu ra.   

Câu 6:  Tirixto thường được dùng…

          A  trong mạch chỉnh lưu có điều khiển. 

          B  để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện xoay chiều.           

          C  để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung…         

D  để ổn định điện áp một chiều.                                

Câu 7:  Nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu dưới dạng sơ đồ khối theo thứ tự nào sau đây?

          A  Nhận lệnh, xử lí, khuếch đại, chấp hành                           

B  Chấp hành, nhân lệnh, xử lí, khuếch đại      

C  Xử lí, nhận lệnh, khuếch đại, chấp hành                              

D  Nhận lệnh, khuếch đại, xử lí, chấp hành    

Câu 8:  Vạch  thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai số của điện trở đó là:

          A  20%           B  2%                    C  5%                       D  10%                

Câu 9:  Tranzito có mấy lớp tiếp giáp P - N.

          A  4.         B  2.                            C  3.                                   D  1.

Câu 10:  Dòng điện có trị số 2A qua một điện trở có trị số 10Ω thì công suất tiêu tốn trên điện trở là:

          A  20 W.              B  10W.          C  40 W.                            D  30W.

Câu 11:  Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

          A  Tụ hóa            B  Tụ xoay                 C  Tụ gốm             D  Tụ giấy             

Câu 12:  Triac có mấy điện cực:

          A  4.               B  2.                C  3.                     D  1.          

Câu 13:  Thiết kế mạch điện tử đơn giản gồm mấy bước:

          A  4 bước.     B  3 bước.             C  2 bước.                 D  6 bước.      

Câu 14:  Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau :

          A  Quạt bàn.            B  Tủ lạnh.               C  Máy mài.               D  Máy bơm nước.

Câu 15:   Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200 ( V) , tần số 50 Hz vào 2 đầu mạch gồm 2 tụ điện C1=100 (mF) và C2 =300 (mF ) mắc nối tiếp . Điện áp giữa 2 đầu tụ điện C2 là :

          A  50 (V)                   B  800 (V)           C  150 (V)                 D  600 (V)

Câu 16:  Chọn phương án đúng:Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các ………với các bộ phận nguồn, dây dẫn để thực hiện nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật

          A  điôt             B  dây dẫn                   C  linh kiện điện tử          D  tranzito                                                 

Câu 17:   Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

          A  Các đèn LED sẽ luân phiên sáng, tối                      B  Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa.          

          C  Các tranzito sẽ bị hỏng.                                           D  Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.     

Câu 18:   Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có ít nhất

          A  2 điốt.           B  3 điốt.              C  1 điốt.                     D  4 điốt.

Câu 19:  Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu. Thì trị số điện trở là:

          A  12 x 102 W + 2%           B  22 x 102 W + 1%           C  20 x 102 W + 20%               D  22 x 102 W + 2%

Câu 20:  Chọn câu trả lời sai: Mạch điện tử  điều khiển có công dụng:

          A  Điều khiển các thiết bị dân dụng, trò chơi giải trí     

B  Điều khiển tín hiệu          

C  Điều khiển điện áp đưa vào động cơ                               

D  Tự động hóa các máy móc, thiết bị

Câu 21:  Điốt bán dẫn có

          A  1 lớp tiếp giáp p – n.     B  2 lớp tiếp giáp p – n.    

C  3 lớp tiếp giáp p – n.              D  4 lớp tiếp giáp p – n.

Câu 22:  . Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động dùng tranzito, để kéo dài chu kì của xung đa hài thì ta cần

          A  Giảm điện dung của các tụ điện.                             B  Tăng điện dung của các tụ điện      

          C  Giảm trị số của các điện trở.                                   D  Tăng trị số của các điện trở.           

Câu 23:  : Phân loại theo chức năng và nhiệm vụ, mạch điện tử phân thành mấy loại?

          A  6 loại.         B  2 loại.                C  4 loại.                         D  8 loại.

Câu 24:  Một điện trở có giá trị 26 x 103 MΩ ± 10%. Hãy chọn giá trị vạch màu tương ứng.

          A  Đỏ, xanh lam, tím, nhũ bạc.                                    B  Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc.         

          C  Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc.                                  D  Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc.      

Câu 25:   Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng bao nhiêu điôt?

          A  Ba điôt              B  Một điôt          C  Hai  điôt                        D  Bốn điôt   

Câu 26:  Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... ...của các …………

          A  tín hiệu - tần số             B  đối tượng - tín hiệu       C  trạng thái – tín hiệu              D  biên độ - tần số

Câu 27:  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

          A  4 khối                  B  6 khối            C  3 khối                            D  5 khối

Câu 28:   Ở sơ đồ mạch bảo vệ quá điện áp khối xử lí tín hiệu có mấy kinh kiện, kí hiệu?

          A  4(R1, VR, Đ0, R2) .       B  5(R1, VR, Đ0, R2, Đ2). 

C  3 (R1, VR, Đ0). D  6 (T1, R1, VR, Đ0, R2, Đ2).

Câu 29:  Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự…

          A  điều khiển của nguồn điện cung cấp cho mạch tạo xung.      

          B  phóng và nạp điện của hai tụ điện C1 vàC2.                 

          C  điều khiển của hai điện trở R1 và R2.                     

D  điều khiển của hai điện trở R3 và R4.          

Câu 30:   Hãy chọn câu Đúng.

          A  Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.            

          B  Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.       

          C  Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.                 

          D  Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

Câu 31:  Trong mạch chỉnh lưu hình tia phải dùng bao nhiêu điôt?

          A  Ba điôt               B  Hai điôt                 C  Bốn điôt                D  Một điôt           

Câu 32:   Trên một tụ gốm có ghi con số như sau: 103 vậy trị số điện dung của tụ gốm đó là bao nhiêu?

          A  100              B  1000            C  10.000 pF                    D  103.000

Câu 33:  Điều khiển tín hiệu là mạch điện tử được phân loại theo:

          A  Công suất.                    B  Mức độ tự động hóa    

C  Chức năng.                   D  Theo công dụng.

Câu 34:  Hệ số phẩm chất của cuộn cảm có L= (H); r = 5 đối với dòng điện có tần số 1000Hz là :

          A  400                 B  40.             C  20.                        D  200.

Câu 35:    Chức năng của mạch tạo xung là: 

          A  Biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dao động điện có dạng xung và tần số theo yêu cầu.                                      

          B  Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.    

          C  Khuếch đại tín hiệu về mặt điện áp. dòng điện, công suất.                              

          D  Biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.

Câu 36:  Để phân loại  tụ điện người ta căn cứ vào…

          A  vật liệu làm vỏ của tụ điện.                                     B  vật liệu làm chân của tụ điện.         

          C  vật liệu làm hai bản cực của tụ điện.                       D  vật liệu làm lớp điện môi.      

Câu 38: Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ :

          A  Tăng, giảm trị số dòng điện                                    B  Tăng, giảm trị số điện áp                 

          C  Tăng, giảm thời gian dẫn                                        D  Tăng, giảm tần số nguồn điện

Câu 39:  Trên một tụ điện có ghi 160V - 100 F. Các thông số này cho ta biết điều gì?

A  Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.                                     

B  Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện.             

C  Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện.          

D  Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện.

Câu 40:  Trong mạch tạo  xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto-bazo nếu dùng T­­­­1  T­­­­2 ­­­giống nhau; R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C thì chu kì xung là bao nhiêu?

    A  .T­­X=1,4RC           B  .T­­X=1,6RC        C  .T­­X=1,4RL            D  .T­­X=1,6RL

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề trắc nghiệm giữa HK1 môn Công Nghệ 12 trường THPT Dương Minh Châu năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)