Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em nội dung đề thi thử THPT QG môn Lịch sử của Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2018.

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Môn: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Vì sao sau khi tiến vào Đông Dương (9-1940), phát xít Nhật vẫn giữ nguyên bộ máy chính quyền của thực dân Pháp?

     A. Vì muốn sử dụng chính quyền thực dân Pháp để bóc lột và cai trị

     B. Vì chưa đủ sức để lật đổ hoàn toàn chính quyền thực dân Pháp

     C. Vì đã kí với Pháp một bản hiệp định không xâm phạm lẫn nhau

     D. Vì thực dân Pháp và tay sai còn mạnh, đủ sức để chống lại phát xít Nhật

Câu 2: Tại sao ngày 23-8-1939, Đức kí với Liên Xô “Hiệp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau?”

     A. Đức cho rằng Liên Xô rất mạnh, Đức không thể đánh thắng

     B. Liên Xô có thái độ bạc nhược, Đức không cần bận tâm

     C. Liên Xô không phái là mục tiêu tiến công của Đức

     D. Tránh truờng hợp cùng lúc phải chống lại cả ba cuờng quốc

Câu 3: Mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành xâm luợc Việt Nam năm 1858 là gì?

     A. Giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn                  B. Để truyền đạo Thiên Chúa

     C. Tìm kiếm thuộc địa, mở rộng thị trường       D. “Khai hóa” văn minh cho nhân dân

Câu 4:Bao giờ người Tây nhổ hết cổ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của danh  nhân lịch sử nào ở Việt Nam?

     A. Nguyễn Hữu Huân                                        B. Trương Định           

     C. Trương Quyền                                               D. Nguyễn Trung Trực

Câu 5: Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên?

     A. Vì đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp

     B. Vì đã quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng riêng

     C. Vì đã đề ra đuợc đuờng lối kháng chiến của cả ba nước Đông Dương

     D. Vì đã đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng và tổ chức của Đảng

Câu 6: Nhân dân Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “Ngày đồng tâm” nhằm giải quyết khó khăn nào sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

     A. Giải quyết nạn dốt                                         B. Giải quyết nạn đói

     C. Chuẩn bị kháng chiến                                    D. xây dựng chính quyền mới.

Câu 7: Năm 1823, Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô: “Châu Mĩ của người châu Mĩ” nhằm mục đích gì?

     A. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh giành độc lập

     B. Độc chiếm Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành sân sau

     C. Chống lại các nước thực dân châu Âu xâm lấn châu Mĩ

     D. Cả 3 mục đích trên

Câu 8: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?

     A. Nguyễn Ái Quốc     B. Lê Hồng Phong        C. Nguyễn Văn Cừ       D. Trần Phú

Câu 9: Ý nào sau đây không phải mục đích hoạt động của Liên hợp quốc (UN)?

     A. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới

     B. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước

     C. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc

     D. Phân chia thành quả thắng lợi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 10: Sự kiện nào dưới dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1925?

     A. Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn

     B. Công nhân Ba Son bãi công

     C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời

     D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

Câu 11: Đi đầu trong quá trình xâm lược Ấn Độ từ thế kỉ XVII là thực dân

     A. Hà Lan và Mĩ           B. Pháp và Mĩ               C. Anh và Pháp            D. Anh và Hà Lan

Câu 12: Liên Xô là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người vì là quốc gia đầu tiên

     A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo               B. đưa con người bay vòng quanh Trái Đất

     C. đưa con người lên Mặt Trăng                        D. đưa con người lên Sao Hỏa

Câu 13: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 là

     A. bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới

     B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

     C. độc lập dân tôc và động đất dân cày

     D. tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô chấm dứt sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

     A. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Vacsava (5-1955)

     B. Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập (4-1949)

     C. Ngoại trưởng Mĩ đề ra kế hoạch Macsan (6-1947).

     D. Thông điệp Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947).

Câu 15: Lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là tổ chức chính trị nào?

     A. Đảng Bôn-sê-vích                                          B. Đảng Công nhân nước Nga

     C. Đảng Nhân dân Nga                                                                           D. Đảng Men-sê-vích

Câu 16: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ (Việt Nam) trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX?

     A. khởi nghĩa Bãi Sậy                                        B. Khởi nghĩa Ba Đình

     C. Khởi nghĩa Yên Thế                                                                            D. Khởi nghĩa Hương Khê

Câu 17: Tính chất xã hội Việt Nam dưới chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp là

     A. phong kiến nửa thuộc địa                              B. thuộc địa nửa phong kiến

     C. nửa thuộc địa nửa phong kiến                       D. phong kiến chuyên chế

Câu 18: Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương (21-7-1954)?

     A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc co bản của nhân dân ba nước Đông Dương.

     B. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình

     C. Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương

     D. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng các cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956

Câu 19: Tổ chức cách mạng nào dưới đây đã đưa tới thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

     A. Việt Nam Quốc dân đảng                             B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

     C. Tân Việt Cách mạng Đảng                            D. Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 20: Phiđen Cátxtơrô là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân nước nào?

     A. Cuba                        B. Vênêxuêla                C. Áchentina                 D. Côlômbia.

..........

Trên đây là trích dẫn nội dung đề thi thử THPT QG môn Lịch sử của Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án chi tiết đề thi các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, các em có thể thử sức và đánh giá năng lực với đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh ngay tại website này. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi!