YOMEDIA

Đề thi HSG môn Vật lý 7 năm học 2019-2020 trường THCS Đào Duy Từ có đáp án

Tải về

Học247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HSG môn Vật lý 7 năm học 2019-2020 trường THCS Đào Duy Từ có đáp án. Hy vọng qua đề thi này  sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức Vật Lý, cũng như nắm được cấu trúc của 1 đề thi học sinh giỏi, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải các bài tập nâng cao.

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: VẬT LÍ - LỚP 7

 

Đề thi gồm có: 1 trang

( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1.( 3 điểm ): Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m1 = 21,75 gam, còn khi thả nó vào một bình đầy dầu thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m2 = 51,75 gam (Trong cả hai trường hợp vật đều chìm hoàn toàn). Cho biết khối lượng riêng của nước là D1= 1g/cm3, của dầu là D2 = 0,9g/cm3.

Câu 2. (2 điểm ): Một ống bằng thép dài 25m. Khi một em học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một em học sinh khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng nọ cách tiếng kia 0,055s.

a, Giải thích tại sao gõ một tiếng mà lại nghe được hai tiếng?

b, Tìm vận tốc truyền âm trong thép, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 333m/s và âm truyền trong thép nhanh hơn âm truyền trong không khí.

Câu 3. (3,5 điểm): Cho hai gương phẳng vuông góc với nhau, một tia sáng chiếu đến gương thứ nhất, phản xạ truyền tới gương thứ hai, rồi phản xạ,

            a, Vẽ hình minh họa?

            b, Chứng minh tia phản xạ cuối cùng song song với tia tới ban đầu?

            c, Cho một điểm sáng S đặt trước hai gương trên. Hãy vẽ hình minh họa số ảnh của S tạo bởi hai gương?

 

 

ĐÁP ÁN

Câu

Nội dung

điểm

Câu 1

3 điểm

Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m1 = 21,75 gam, còn khi thả nó vào một bình đầy dầu thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m2 = 51,75 gam (Trong cả hai trường hợp vật đều chìm hoàn toàn). Cho biết khối lượng riêng của nước là D1= 1g/cm3, của dầu là D2 = 0,9g/cm3.

Gọi m, V, D lần lượt là khối lượng, thể tích, khối lượng riêng của vật.

Khi thả vật rắn vào bình đầy nước hoặc bình đầy dầu thì có một lượng nước hoặc một lượng dầu ( có cùng thể tích với vật ) tràn ra khỏi bình.

Độ tăng khối lượng của cả bình trong mỗi trường hợp:

m1 = m – D1V    (1)

m2 = m – D2V    (2)

Lấy (2) – (1) ta có: m2 – m1 = V(D1 – D)

\(V = \frac{{{m_2}-{\rm{ }}{m_1}}}{{{D_1}-{\rm{ }}{D_2}}} = 300\left( {c{m^3}} \right)\)

Thay giá trị của V vào (1) ta có :

\(m = {\rm{ }}{m_1}{\rm{ + }}{D_1}V = 321,75g\)

Từ công thức:

\(D = \frac{m}{V} = \frac{{321,75}}{{300}} \approx 1,07g/c{m^3}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5điểm

 

0,5điểm

Câu 2

2,0 điểm

Một ống bằng thép dài 25m. Khi một em học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một em học sinh khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng nọ cách tiếng kia 0,055s.

a, Giải thích tại sao gõ một tiếng mà lại nghe được hai tiếng?

b, Tìm vận tốc truyền âm trong thép, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 333m/s và âm truyền trong thép nhanh hơn âm truyền trong không khí.

a. Nghe được hai tiếng vì âm truyền trong thép và âm truyền trong không khí đến tai bạn đó: Âm thanh truyền trong thép nhanh hơn truyền trong không khí.

b. Thời gian âm truyền trong không khí là

    \(t = \frac{l}{{333}} = \frac{{25}}{{333}} = 0,075s\) 

Thời gian âm truyền trong thép là:

  \({t_t} = t - {t_0} = 0,075 - 0,055 = 0,02s\)  

Vận tốc truyền âm trong thép là:

\({v_t} = \frac{{25}}{{0,02}} = 1250m/s\)

 

 

 

 

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

 ...

---Để xem tiếp đáp án của Đề thi HSG môn Vật lý 7 năm 2019-2020 trường THCS Đào Duy Từ, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề thi HSG môn Vật lý 7 năm học 2019-2020 trường THCS Đào Duy Từ có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào website hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt 

 

AMBIENT
?>