ON
ADMICRO

Đề thi HK1 môn Toán 7 trường THCS Kim Đức có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 7 trường THCS Kim Đức có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7

Năm học 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 90 phút

 

I - Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng:

Câu 1: Nếu \($\sqrt x \)= 2 thì x2 bằng bao nhiêu?

    A. 2                            B. 16                              C. 8                                D. 4

Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{{ - \,4}}\) ?

    A.  \(\frac{20}{{ - \,15}}\)                      B.  \(\frac{{12}}{{16}}\)                           C..\(\frac{{20}}{{15}}\)                            D. \(\frac{{ - 12}}{{16}}\)

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = – 3x ?

    A. Q( \(\frac{2}{3};\,2)\)                B. M( \( - \frac{1}{3};\, - \,1)\)            C. N(\( - \frac{1}{3};\,1)\)                    D. P(\(\frac{1}{3};\,1)\)

Câu 4: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

     A. Có ít nhất 2 điểm chung                          B. Không có điểm chung

     C. Không vuông góc với nhau                    D. Chỉ có một điểm chung

Câu 5: Giả thiết nào dưới đây suy ra được \(\Delta MNP\,\, = \,\,\Delta M'N'P'\)?

     A. \(\hat M\,\, = \,\,\hat M';\,\,MN\, = \,M'N';\,MP\, = \,M'P'\)              B.\(\hat M\,\, = \,\,\hat M';\,\,MP\, = \,M'P';\,NP\, = \,N'P'\)

     C. \(\hat M\,\, = \,\,\hat M';\,\,\hat N\,\, = \,\,\hat N';\,\,\hat P\,\, = \,\,\hat P'\)                         D. \(\hat M\,\, = \,\,\hat M';\,\,MN\, = \,M'N';\,NP\, = \,N'P'\)

Câu 6: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

    A. k = 24                   B. k = \(\frac{3}{2}\)                        C. k =   \(\frac{1}{24}\)                       D. k = \(\frac{2}{3}\)   

Câu 7: Nếu tam giác ABC có \(\widehat {BAC} = {50^o}\) và \({\rm{A\hat BC}}\,\, = \,\,{\rm{A\hat CB}}\) thì số đo của góc  bằng:

    A. 450                        B. 650                            C. 750                            D. 550

Câu 8: Nếu góc xOy có số đo bằng 470 thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?

    A. 1330                      B. 430                            C. 740                            D. 470

Câu 9: Kết quả của phép nhân (– 3)6 . (– 3)2 bằng:

     A. (– 3)12                 B. (– 3)3                        C. (– 3)4                        D. (– 3)8

Câu 10: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = –\(\frac{1}{2}\) thì y = 4. Hỏi khi x = 2 thì y bằng bao nhiêu?

     A. – 1                       B. 2                                C. 1                                D. – 2

Câu 11: Tam giác ABC có  \(\widehat B = \widehat C,\,\,\widehat A = {136^o}\). Góc B bằng:

      A. 440              B. 320                                                C. 270             D. 220

Câu 12:  Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:

A.  \(\frac{1}{3}\)         B. - \(\frac{1}{3}\)              C. 3              D. -3

II-Phần tự luận: 7,0 điểm

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

 a)  \(15\frac{1}{4}\,\,:\,\,( - \,\frac{5}{7})\,\, - \,25\frac{1}{4}\,\,:\,\,( - \,\frac{5}{7})\)           

 b) \(\sqrt {0,16} \,\, - \,\,\sqrt {0,25} \)

Bài 2: Tìm x, biết:

                        a) \(\left| {\,x\,\, - \,\,\frac{1}{3}\,} \right|\,\, = \,\,\frac{1}{2}\)                                   b) \((\frac{1}{3}\,.\,x)\,\,:\,\,\frac{2}{3}\,\, = \,\,4\frac{3}{8}\)

Bài 3: Tính số đo góc A của tam giác ABC biết số đo các góc A, B, C của tam giác đó tỉ lệ với các số 3; 5; 7.

Bài 4: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.

         a) Chứng minh: AD = BC.

         b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: OE là tia phân giác của góc xOy.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 7 trường THCS Kim Đức có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1