Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS Nghĩa Lâm có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS Nghĩa Lâm có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM

 

Họ và tên:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

Môn: Toán 7

Năm học: 2018 - 2019 (Thời gian 90’)

 

Phần trắc nghiệm ( 3 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tính \({\left( {\frac{{ - 2}}{3}} \right)^2}\) bằng

A. \(\frac{2}{3}\)        

B.  \(\frac{{ - 2}}{9}\)

C.  \(\frac{{ - 4}}{9}\)

D. \(\frac{4}{9}\)

Câu 2. Cho  thì x bằng \(\frac{x}{6} = \frac{1}{2}\)

A. 2    

B. 3

C.-2

D. -3

Câu 3. Với \(a,b,c,d \in Z{;^{}}b,d \ne o\) kết luận nào sau đây là đúng ?

A. \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a + c}}{{b - d}}\)     

B. \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{d - b}}\)

C. \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{b - d}}\)

D. \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{b + d}}\)

Câu 4. Cho đẳng thức 5.14=35.2 ta lập được tỉ lệ thức

A. \(\frac{5}{{35}} = \frac{{14}}{2}.\)              B. \(\frac{5}{{35}} = \frac{2}{{14}}.\)   C. \(\frac{{35}}{5} = \frac{2}{{14}}.\)             D. \(\frac{5}{2} = \frac{{14}}{{35}}.\)

Câu 5. Nếu \(\sqrt x  = 3\)  thì x bằng

A.9.    

B. -9

C.3.

D.-3.

Câu 6. Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 0,35                      B. 0,34                            C.    0,3                                     D.  0,4

Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. \(\frac{6}{{30}}.\)                       B.  \(\frac{9}{7}.\)                         C. \(\frac{{ - 12}}{{28}}.\)                                  D.  \(\frac{7}{{12}}.\)

 

 

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây, \(\widehat {BAH}\)  và \(\widehat {CBE}\)  là một cặp góc

A. bù nhau.

B. trong cùng phía.

C. so le trong.

D. đồng vị..

Câu 9. cho a//b và \(c \bot a\) khi đó

A. b//c.                     B. a//c.                      C. \(c \bot b\) .                                  D. \(a \bot b\) .

Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.    

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.    

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

  1. \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\) =108o
  2.  \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\)=180o
  3.  \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\)<180o
  4. \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\) >180

Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

  1.  \(\widehat M\, + \,\widehat K\) > 90o
  2. \(\widehat M\, + \,\widehat K\)  = 1800
  3. \(\widehat M\, + \,\widehat K\) < 900
  4. \(\widehat M\, + \,\widehat K\) =900

Phần tự luận (7 điểm).

Câu 13.( 1,75 đ) Thực hiện phép tính:

a.  \(8.{\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^4}\)                                        b.  \(5,3.4,7 + \left( { - 1,7} \right).5,3 - 5,9\)

c. \(\frac{2}{3} + \frac{{ - 1}}{3} + \frac{7}{{15}}\)                                d. \(40:\left\{ {\left[ {11 + \left( {26 - {3^3}} \right)} \right].2} \right\}\)      

Câu 14. (1,5 đ) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng  kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với . Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Câu 15. (0,75 đ) Tìm x, biết:

 a.  \(\sqrt {2x + 1}  = 3\)       b. \(\frac{1}{3}\, + x = 2,\left( 6 \right)\)

Câu 16.( 1,25 đ) Cho hình vẽ:

Biết a//b ,  = 900,  = 1200.

a. Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

b. Tính  số đo .

c. Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID.

Câu 17.(1,75 đ) Cho tam giác ABC có góc A = 900 và  góc B- góc C= 200.

  1. Tính số đo các góc B và góc C .
  2. Chứng tỏ tổng số đo các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS Nghĩa Lâm có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.