YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Thánh Tôn có đáp án

Tải về
 
UREKA

Dưới đây là Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Thánh Tôn có đáp án bao gồm các câu hỏi dưới dạng tự luận sẽ giúp các em vừa kiểm tra kiến thức đã học vừa củng cố các kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới của môn Sinh học 10. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

ĐỀ THI GIỮA HK1 (2019 – 2020)

MÔN: SINH HỌC 10

                                                           (Thời gian làm bài: 45 phút)      

Câu 1 (1 điểm): Nguyên tắc thứ bậc là gì?

Câu 2 (1 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo của giới khởi sinh.

Câu 3 (1 điểm): Gọi tên đơn phân của phân tử protêin. Có bao nhiêu loại đơn phân?

Câu 4 (1 điểm): Nêu 2 chức năng của liptit.

Câu 5 (1 điểm): Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng: Mo, N, Mn, Mg, S, Cu, Na, I

Câu 6 (1 điểm): Phân tử ADN có mấy mạch? Giải thích tính đa dạng của ADN của các loài sinh vật.

Câu 7 (1 điểm): Cho biết trình tự một đoạn mạch của ADN như sau: 5’…AGXT….3’. Hãy xác định trình tự của mạch còn lại.

Câu 8 (1 điểm): Trình bày cấu trúc và chức năng vùng nhân của tế bào vi khuẩn.

Câu 9 (1 điểm): Phá hủy nhân tế bào từ trứng loài ếch A, sau đó lấy nhân tế bào sinh dưỡng của loài ếch B cấy vào. Kết quả thu được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Em hãy cho biết các con ếch con này có đặc điểm của loài nào? Giải thích.

Câu 10 (1 điểm): Nêu 2 điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo để phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

 

---- HẾT------

 

Đáp án đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020

Câu 1:

 • Tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên  (0,5 đ)
 • Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức dưới không có được (0,5 đ)

Câu 2: Sinh vật nhân sơ (0,5 đ).  Cơ thể đơn bào  (0,5 đ)

Câu 3: Axit amin  (0,5 đ). Có 20 loại axit amin  (0,5 đ)

Câu 4: (Mỗi chức năng  0,5 đ). Học sinh trình bày được 2 trong 3 chức năng sau:

 • Là thành phần cấu trúc nên màng sinh chất: phospholipit.
 • Là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào (mỡ, dầu).
 • Tham gia vào điều hoà quá trình trao đổi chất (hooc mon)....

Câu 5: Những nguyên tố vi lượng: Mo, Mn, Cu, I. (Mỗi nguyên tố 0,25đ)

Câu 6:  Phân tử ADN có 2 mạch  (0,25đ). ADN của các loài sinh vật khác nhau là do sự sai khác về số lượng (0,25đ), thành phần  (0,25đ), trình tự sắp xếp của các nuclêôtit  (0,25đ)

Câu 7: Trình tự một đoạn mạch còn lại 3’…TXGA….5’. (Chiều của mạch – 0.5 đ, trình tự các nu đúng – 0.5 đ)

Câu 8: -

 • Cấu trúc: Thường chỉ chứa một phân tử ADN  mạch vòng duy nhất  (0.5 đ)
 • Chức năng: Chứa vật chất di truyền, trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống (0.5 đ)

 Câu 9: 

 • Ếch con này có đặc điểm của loài B  (0.5 đ)
 • Nhân chính là nơi chứa thông tin di truyền của tế bào, trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống (0.5 đ)

Câu 10:

 • Tế bào nhân sơ: không có màng nhân và tế bào chất chỉ chứa 1 bào quan duy nhất là ribôxôm (0.5 đ)
 • Tế bào nhân thực: có màng nhân, tế bào chất có chứa nhiều bào quan (0.5 đ)

Trên đây là nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Thánh Tôn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục: 

​Chúc các em học tập tốt !

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON