AMBIENT

Đề thi chọn đội tuyển Olympic môn Sinh lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Đa Phúc

Tải về

Mời các bạn tham khảo Đề thi chọn đội tuyển Olympic môn Sinh lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Đa Phúc do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

 

 CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC LỚP 10

MÔN SINH HỌC

Thời gian:  150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 : (2,0 điểm)

 • Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới?  Thể hiện ngắn ngọn các tiêu chí phân loại ở giới nấm ?Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?

Câu 2: (3,0 điểm)

 • Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.
 • Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và  nhóm Gram âm (G-)?
 • Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

Câu 3:  (3,0điểm)

 • Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào?
 • Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?

Câu 4: ( 2.0 điểm)

 • Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cách làm đó.

 Câu 5 : ( 3 điểm)

 • Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?

Câu 6: ( 3điểm)  Quá trình quang hợp của cây xanh được tóm tắt bằng sơ đồ đơn giản sau:

 • Hãy điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.
 • Trong hai phương trình tổng quát sau phương trình nào là đại diện tổng quát nhất cho quá trình quang hợp ở sinh vật nói chung ? Vì sao ?

Câu 7 ( 2 điểm)

 • Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, nơ ron thần kinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường?

 Câu 8 (2 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.

a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.

b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.

------ Hết ------

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

Câu 1 : (2,0 điểm)

 • Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới?  Thể hiện ngắn ngọn các tiêu chí phân loại ở giới nấm ?
 • Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?

 

a.5 giới:

+Loại tế bào: Nhân sơ hay nhân thực

+ Mức độ tổ chức của cơ thể ( Đơn bào hay đa bao)

+ Kiểu dinh dưỡng ( tự dưỡng, dị dưỡng hay hoại sinh…)

0.5

- 3 lãnh giới: Cấu trúc của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, gen có intron hay không ( Thành Tb có được cấu trúc bởi peptidolglican hay không)

0.5

 

- Các tiêu chí thể hiện ở giới nấm: TB nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng hoại sinh, sống cố định

0.5

*. Loài sinh vật được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật : Trùng roi xanh

- Đặc điểm của thực vật: Có lục lạp => có khả năng tự dưỡng

- Đặc điểm của động vật : Di chuyển và bắt mồi.

- Cấu tạo đơn bào nhân thực thuộc giới nguyên sinh.

0. 5

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (3,0 điểm)

-  Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.

- Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và  nhóm Gram âm (G-)?

- Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

 

1. Thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn

+ Thành phần hoá học: Màng nhầy vi khuẩn có thành phần trên 90% là nước, pôlisaccarit, ở một số vi khuẩn có thêm một ít lipôprôtêin.   

+ Tác dụng: Bảo vệ vi khuẩn, tăng khả năng kết dính, tăng độc lực, hạn chế thực bào.

 

0.75

 

2.Có phảmọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.

+ Không phải mọi vi khuẩn đều có màng nhầy.

 + Ví dụ:

- Vi khuẩn nhiệt thán hình thành màng nhầy khi có prôtêin động vật.

- Vi khuẩn gây bệnh viêm màng phổi chỉ hình thành màng nhầy khi xâm nhập vào cơ thể động vật, khi ở ngoài không có màng nhầy.

0.75

3. Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và  nhóm Gram âm (G-).

- Chia (G+) và (G-): Gram là tên nhà khoa học người Đan mạch tìm ra phương pháp nhuộm màu vi khuẩn và phân biệt: Nhóm G+ bắt màu tím (màu Gram) , nhóm G- bị mất màu Gram khi tẩy rửa và mang màu đỏ của thuốc nhuộm bổ sung. Nguyên nhân bắt màu khác nhau là do sự khác nhau về thành  phần và cấu trúc của thành tế bào

0.75

4) Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

Vi khuẩn không tiếp tục sinh sản vì: Lizôzim làm tan thành tế bào của vi khuẩn. Vi khuẩn trở thành tế bào trần không có khả năng phân chia. Mặt khác dễ bị phá huỷ do các tác nhân. 

0.75

3

Câu 3:  (3,0điểm)

a.Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào?

b.Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?

 

a.Tính  linh hoạt của màng tế bào:

*Tính linh hoạt của lớp kép lipid:

-Do cấu trúc kép của lớp đôi lipid làm cho các phân tử bên trong màng luôn luôn di chuyển => giới hạn bề dày của màng.

-Lipid có thể di chuyển do chuyển động nhiệt à cho phép thấm nhanh qua màng những chất có kích thước phân tử nhỏ.

=>Tính linh hoạt cho phép protein màng khuếch tán nhanh qua lớp kép lipid & tác động lẫn nhau => Màng có thể gắn với màng khác & kết hợp các phân tử với nhau à đảm bảo các phân tử trên màng được phân phối bằng nhau giữa các tế bào con khi tế bào phân chia.

-Ở tế bào động vật, có nhiều phân tử cholesterol ngắn, không linh động, nằm xen trong đuôi kỵ nước không bảo hoà à làm màng cứng hơn & kém thấm.

1.0

*Tính linh hoạt của các protein màng:

-Protein thực hiện phần lớn các chức năng của màng.

-Protein màng vận chuyển các chất dinh dưỡng, các sản phẩm của quá trình trao đổi chất, các ion.

-Protein màng là nơi nhận tín hiệu từ môi trường ngoài chuyển vào trong tế bào.

-Protein làm nhiệm vụ như enzim xúc tác các phản ứng đặc trưng

1.0

b.Ý nghĩa:

-Trao đổi chất thuận lợi

-Chọn lọc các chất cho qua màng à Hiệu quả trao đổi chất cao hơn

-Giúp cho quá trình phân bào

-Thông tin giữa các tế bào à thống nhất hoạt động

1.0

4

Câu 4: ( 2.0 điểm)

        Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cách làm đó.

 

+ Để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm cần tạo ra sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía màng trong của ti thể. Cụ thể là nồng độ H+ ở xoang gian màng phải cao hơn nồng độ H+ trong chất nền

1.0

Giải thích:

+ Ti thể tổng hợp ATP từ ADP và Pvc là do các ion H+ khuếch tán qua kênh đặc hiệu tại phức hợp ATP-sylthaza từ xoang gian màng vào chất nền.

+ Muốn vậy, thoạt đầu cho ti thể vào trong dung dịch có pH cao (pH8), nhằm làm giảm nồng độ H+ trong ti thể.

+ Sau đố chuyển ti thể vào dung dịch có pH thấp (ví dụ pH = 4), nhằm nâng cao nồng độ H+ ở xoang gian màng trong khi nồng độ H+ ở chất nền vẫn còn

 + Dễ kết bào xác khi gặp điều kiện bất lợi.

1.0

5

Câu 5 : ( 3 điểm)

         Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?

 

- Cấu tạo:

+ Là một hệ thống màng xuất phát từ màng nhân, có thể nối liền màng sinh chất, liên hệ với bộ máy Gongi, thể hòa tan thành một thể thống nhất.

+ Gồm những túi dẹp, các ống dẫn thường xếp song song và thông với nhau.

+ Trên mạng lưới nội chất hạt còn có nhiều riboxom đính trên bề mặt ngoài.

1.0

- Chức năng

+ Chức năng chung: Là một hệ thống chung chuyển nhanh chóng các chất vào, ra tế bào. Đảm bảo sự cách ly của các quá trình khác nhau diễn ra đồng thời trong tế bào.

+ Chức năng riêng: Mạng lưới nội chất hạt là nơi tổng hợp protein. Mạng lưới nội chất trơn là nơi tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc của cơ thể

Học sinh có thể trả lời bằng đáp án cụ thể: Mạng lưới nội sinh chất có các chức năng sau:

- Tập trung và cô đặc một số chất từ ngoài tế bào vào hay ở trong tế bào. Những protein do ribosome bám ở ngoài màng tổng hợp được đưa vào lòng ống.

- Tham gia tổng hợp các chất: mạng lưới nội sinh chất có hạt tổng hợp protein, còn gluxit và lipid do mạng lưới nội sinh chất không hạt tổng hợp.

- Vận chuyển và phân phối các chất. Những giọt lipid trong lòng ruột lọt vào trong tế bào biểu mô ruột (bằng cơ chế ẩm bào) được chuyền qua mạng lưới nội sinh chất để đưa vào khoảng gian bào.

- Màng của mạng lưới nội sinh chất cũng góp phần quan trọng vào sự hình thành các màng của ty thể và peroxysome bằng cách tạo ra phần lớn các lipid của các bào quan này

1.0

c. Ví dụ: 1-Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch cầu, (vì bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu,mà prôtêin chỉ tổng hợp được ở lưới nội chất hạt là nơi có các riboxom tổng hợp prôtêin.Ngoài ra còn có các tuyến nội tiết và ngoại tiết cũng là nơi chứa nhiều lưới nội chất hạt vì chúng tiết ra hoocmôn và enzim cũng có thành phần chính là prôtêin).
2-Lưới nội chất trơn phát triển nhiều ở tế bào gan (vì gan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa đường trong máu thành glicôgen và khử độc cho cơ thể,hai chức năng này do lưới nội chất trơn đảm nhiệm vì chức năng của lưới nội chất trơn là thực hiện chức năng tổng hợp lipit,chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với tế bào).

 

6

Câu 6: ( 3 điểm)

 

1. Điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.

1. H2O              5. NADPH + H+

2. O2                             6.Pha tối.

3. Pha sáng        7. CO2

4. ATP               8. [CH2O]n

2.0

2. Phương trình          

                      

      Vì không phải quá trình quang hợp nào cũng giải phóng khí O2 . Các vi khuẩn (vi khuẩn lưu huỳnh đỏ và xanh) khi quang hợp không giải phóng Odo chúng sử dụng nguồn H+  không phải là nước mà là những chất cho H+ khác như : H2S, axít hữu cơ...

1.0

7

Câu 7 ( 2 điểm)

      Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, nơ ron thần kinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường?

 

 1. Đặc điểm kì trung gian của các tế bào:

+ Tế bào vi khuẩn: VK phân chia kiểu trực phân nên không có kì trung gian

+ Tế bào hồng cầu: TB hồng cầu không có nhân, không có khả năng phân chia nên không có kì trung gian

+ Nơ ron thần kinh: sau khi đã tạo ra 1014 tế bào thì các tế bào thần kinh đi vào quá trình biệt hóa không vượt qua điểm giới hạn R=> kì trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.

1.0

 • Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường

Điểm khác nhau                  Tế bào bình thường             Tế bào phôi sớm

1. Các pha                        Gồm có 4 pha: G1 , S, G2 và pha phân chia M                                                                                    Không có pha G1 , đôi khi không có pha G2

2. Thời gian của chu kì tế bào         Dài      Rất ngắn

3. Hệ thống điều chỉnh chu kỳ tế bào                             Hệ thống điều chỉnh phải thích ứng với khoảng thời gian dài, tế bào phải vượt qua điểm giới hạn R   Hệ thống điều chỉnh phải thích ứng với khoảng thời gian ngắn, cho phép tế bào trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn thành được các quá trình

 

1.0

8

Câu 8 (2 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.

a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.

b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.

 

a. Số tinh trùng được hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng)

- Số tinh trùng trực tiếp tham gia thụ tinh với trứng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).

b. Số lượng tế bào sinh trứng = số lượng trứng tạo ra = 32 tế bào.

- Số thể định hướng bị tiêu biến có số nhiễm sắc thể là:

            32 x 3 x 39 = 3744 (NST) .

1.0

 

 

1.0

Trên đây là nội dung Đề thi HSG môn Sinh năm 2018-2019 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

YOMEDIA