YOMEDIA

Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 9 năm học 2018 - 2019 Trường THPT Phú Hòa

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hoc247 xin giới thiệu tài liệu Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 9 năm học 2018 - 2019 Trường THPT Phú Hòa được biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh!

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ HÒA

KIỂM  TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

 

A. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng?

A. Cu và Ag.                 B. Al và Mg.                  C. Fe và Al.                  D. Zn và Pb. 

Câu 2: Oxit nào sau đây tác dụng  được với nước?

A. CuO.                        B. MgO.                         C. FeO.                         D. P2O5.

Câu 3: Dãy oxit phản ứng với axit là

A. Al2O3, CO2.              B. Al2O3, MgO.             C. BaO, N2O5.                  D. Al2O3, SO2.

Câu 4: Trong các kim loại sau: Mg, Cu, Ag, Zn, Al. Kim loại nào hoạt động hóa học mạnh nhất?

A. Al.                            B. Zn.                             C. Mg.                          D. Cu.

Câu 5: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với dung dịch AgNO3

A. Mg, Fe, Cu.              B. Cu, Au, Zn.               C. Au, Fe, Al.               D. Mg, Al, Au.

Câu 6: Dãy oxit phản ứng với dung dịch bazơ là

A. N2O5, CO2.               B. Al2O3, FeO.               C. BaO, SO2.               D. CuO, CO.

Câu 7: Trong dạ dày người có một lượng axit HCl ổn định có tác dụng trong tiêu hóa thức ăn. Vì lí do nào đó lượng axit này tăng lên sẽ gây nên hiện tượng đau dạ dày. Muối nào sau đây được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày?

A. CaCO3.                     B. NaHCO3.                   C. NaCl.                       D. KNO3.

Câu 8: Các muối nào sau đây có thể tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl, AgNO3.          B. BaCl2, Na2CO3.         C. CuSO4, KNO3.        D. Na2SO4, BaCl2

Câu 9: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch muối Cu(NO3)2?

A. Na.                           B. Mg.                            C. Fe.                            D. Cu.

Câu 10: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?

A. Na, Al, Mg, Cu.       B. Na, Mg, Al, Cu.        C. Na, Fe, Mg, Cu.       D. Na, Zn, Al, Cu.

Câu 11:Để làm khô khí clo (Cl2) người ta dùng

A. H2SO4 đặc.               B. CaO.                          C. NaOH rắn.               D. CaCO3.

Câu 12: Thành phần nước Gia- ven gồm:

A. NaCl, H2O, NaOH.  

C. NaCl, H2O, NaClO.

B. NaCl, Cl2 ,H2O.        

D. NaOH, NaClO, NaCl.

Câu 13: Hòa tan 2 gam SO3 vào 100ml H2O thu đuợc dung dịch H2SO4. (Coi thể tích dung dịch không đổi), nồng độ mol của dung dịch H2SO4 thu đuợc là

A. 2,5 M.                       B. 0,3M.                         C. 0,2 M                       D. 0,25M.

Câu 14: Dãy chất nào đều là axit?

A. HCl, Na2O.              B. HNO3, H2SO4.          C. HNO3, CO2.             D. H2SO4,CuO.

Câu 15: Trong những tính chất sau, tính chất nào không phải tính chất của axit?

A. Vị chua.

B. Phản ứng với oxit axit.                  

C. Phản ứng với kim loại giải phóng khí H2.

D. Phản ứng với muối.                  

Câu 16: Trộn dung dịch chứa 0,25mol H2SO4 với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, sau khi phản ứng kết thúc dung dịch thu được có tính chất

  A. Làm giấy quỳ tím hoá xanh.

  B. Không làm quỳ tím đổi màu.

C. Làm giấy quỳ tím hoá đỏ.

D. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển sang màu đỏ.

B. TỰ LUẬN:

Câu 1:  Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết 3 lọ dung dịch bị mất nhãn chứa các chất riêng biệt sau: K2SO4, Ca(OH)2, KCl, H2SO4.

Câu 2: Viết các phương trình phản ứng thực hiện những biến đổi hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

 Al(OH)3  → Al2O3 →  Al → Al2(SO4)→ BaSO4

Câu 3: Hòa tan 6 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO bằng dung dịch H2SO4 loãng 20%, vừa đủ, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí (ở đktc).

a, Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b, Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

c, Tính khối lượng của dung dịch H2SO4 20% đã dùng.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

1A 2D 3B 4C 5A 6A 7B 8C
9D 10B 11A 12C 13D 14B 15B 16C

 

----(Để xem đáp án chi tiết phần tự luận của đề thi HK1 môn Hóa học 9 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)-----

...

Trên đây là trích đoạn một phần Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 9 năm học 2018 - 2019 Trường THPT Phú HòaĐể xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tập tốt ! 

 

YOMEDIA