YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Công nghệ 7 năm học 2018- 2019 trường TH & THCS Sơn Lễ

Tải về
 
NONE

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra giữa HK1 môn Công nghệ 7 năm học 2019- 2019 trường TH & THCS Sơn Lễ. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG TH & THCS

SƠN LỄ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Thời gian: 45 phút

 

I/ Phần Trắc nghiệm: (3 điểm)

Chọn đáp án đúng (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng )

Câu 1: Đất chứa nhiêu mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là:

    A. Tốt          B. Khá         C. Trung bình        D. Yếu

Câu 2: Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?

 A.  pH = 3 - 9              B. pH < 6,5              

C. pH = 6,6 - 7,5           D. pH >7,5

Câu 3: Biện pháp không bỏ đất hoang là biện pháp sử dụng đất nhằm mục đích gì :

    A. Tăng năng suất                   B. Tăng diện tích đất trồng    

    C. Tăng độ phi nhiêu              C.Tăng chất lượng.

Câu 4: Các loại cây phân xanh được coi là loại phân nào:

A. Phân vô cơ      B. Phân hữu cơ   

C. Phân vi sinh    D.Phân hóa học.

Câu 5: Vai trò của giống cây trồng tốt là:

   A. Tăng năng suất và chất lượng nông sản                       B. Tăng vụ       

   C. Thay đổi cơ cấu cây trồng                                           D.  Cả A,B,C

Câu 6: Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?

A. Phương pháp canh tác.                 B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Phương pháp hóa học.                       D. Phương pháp thủ công.

II/ Phần Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2đ) Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt ?

Câu 2: (2đ) Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc ?

Câu 3: (1đ)  Ở địa phương em đã áp dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

Câu 4: (2đ) Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản ? Bảo quản và chế biến có điểm gì giống nhau và khác nhau ?

 

                                                          HƯỚNG DẪN CHẤM THI

Phần I: Trắc nghiệm ( 3điểm )     

Câu

1

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN

A

C

B

B

D

D

Phần II: Tự luận ( 7 điểm )

Câu

Đáp án

Thang điểm

Câu 1

(2 điểm)

* Vai trò của trồng trọt :

- Lương thực, thực phẩm cho con người, cho chăn nuôi.

- Nguyên liệu cho các nhà máy.

- Nông sản cho xuất khẩu.

* Nhiệm vụ :

- Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

Câu 2

(2 điểm)

* Phân hữu cơ, phân lân

- Dùng để bón lót vì: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được.

*Phân đạm, kali, phân hỗn hợp

- Dùng bón thúc vì: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay

 

1

 

1

Câu 3

(1 điểm)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Câu 4

(2 điểm)

* Ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản:

...

* Giống nhau:

...

* Khác nhau:

...

 

 

---Đáp án đầy đủ và chi tiết của Đề kiểm tra giữa HK1 môn Công nghệ 7 năm học 2019- 2019 trường TH & THCS Sơn Lễ các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra giữa HK1 môn Công nghệ 7 năm học 2019- 2019 trường TH & THCS Sơn Lễ. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh  ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON