ADMICRO

Đề kiểm tra giữa HK 1 môn GDCD lớp 12 - THPT Lê Qúy Đôn, TP HCM

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra giữa HK 1 môn GDCD lớp 12 - THPT Lê Qúy Đôn, TP HCM, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

ĐỀ BÀI:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2017-2018 MÔN GDCD – LỚP 12 - Ban KHXH

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

 

 

I/ TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Pháp luật là
A. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.
B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước
D. hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương
Câu 2. Pháp luật có đặc trưng là
A. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B. vì sự phát triển của xã hội.
C. tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
Câu 3. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở.
A. pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
B. pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
C. pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
D. pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.
Câu 4. Việc bảo đảm cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế là trách nhiệm của chủ thể nào dưới đây?
A.Công dân.             B. Tổ chức.                C. Nhà nước.             D. Xã hội.
Câu 5. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự được áp dụng cho
 A.một số giai cấp trong xã hội.                 B. một số người trong xã hội.
C. tất cả các giai cấp trong xã hội.             D. tất cả mọi người trong xã hội.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?
A.Tính quy phạm pháp luật.                       B. Tính thuyết phục, nêu gương.
C. Tính chính xác chặt chẽ về hình thức. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 Câu 7. Đặc trưng nào dưới đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?
A.Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 8. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò
A. bảo vệ xã hội.                  B. bảo vệ công dân.
C. quản lí xã hội.                  D. quản lí công dân.
Câu 9. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A.quyền và lợi ích kinh tế của mình.                    B. các quyền và nghĩa vụ của mình.
C. các quyền và lợi ích cơ bản của mình.                         D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 10. Bức tường nhà chị H bị hư hỏng nặng do anh A (hàng xóm) xây nhà mới. Sau khi được trao đổi quy định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng công trình, anh A đã cho xây mới lại bức tường nhà chị H. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội
B. Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực
C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân
D. Bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân
Câu 11: Theo quy định của pháp luật hình sự, người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải đạt độ tuổi
 A. từ 16 tuổi trở lên.                                    B. đủ 16 tuổi trở lên.
C. từ 18 tuổi trở lên.                                     D. đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 12: Tình trạng sức khỏe – tâm lí là căn cứ để xác định
A. các loại vi phạm pháp luật.                    B. năng lực trách nhiệm pháp lí.
C. lỗi cố ý và lỗi vô ý.                                 D. mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.
Câu 13: Thái độ của người biết hành vi của mình sai có thể gây hậu quả không tốt mà vẫn cố ý làm là dấu hiệu nào dưới đây của vi phạm pháp luật?
A. Là hành vi trái pháp luật.                       B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Người vi phạm có lỗi.                             D. Xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 14: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi
A. sử dụng pháp luật.                                   B. thực hiện pháp luật.
C. vi phạm pháp luật.                                   D.tuân thủ pháp luật.
 Câu 15: Nghĩa vụ mà công dân phải chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là
A. vi phạm pháp luật.                                  B. thực hiện pháp luật.
C. trách nhiệm pháp lí.                                D. tuân thủ pháp luật.
Câu 16: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm đến
A.quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân. B. quan hệ tài sản và quan hệ tình cảm.
C. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.             D. quan hệ sở hữu và quan hệ tình cảm.
Câu 17: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến
A. nội quy trong lao động.                          B. quy định trong lao động.
C. quy tắc quản lí của Nhà nước.              D. các quan hệ lao động và công vụ nhà nước.
Câu 18: Bồi thường thiệt hại về vật chất khi có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được áp dụng với người có hành vi
A. vi phạm hành chính.                               B. vi phạm dân sự.
C. vi phạm hình sự.                                      D. vi phạm kỉ luật.
Câu 19: Người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là những người
A. đủ 14 tuổi trở lên đến 16 tuổi.               B. đủ 14 tuổi trở lên đến 18 tuổi.
C. đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi.      D. đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi.
Câu 20. Anh M đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả là anh K bị chấn thương, tổn thương và tổn hại sức khỏe 31%, xe máy của K bị hỏng nặng. Trường hợp này, trách nhiệm pháp lí anh M phải chịu là
A. hành sự và hành chính.                          B. dân sự và hành chính.
C. hình sự và dân sự.                                    D. kỉ luật và dân sự.

II/ TRẢ LỜI CÂU HỎI (3,0 điểm):

Câu 1 (2,0 điểm): Có mấy hình thức thực hiện pháp luật? Cho ví dụ.

Câu 2 (1,0 điểm): Học tập pháp luật có ý nghĩa gì với học sinh?

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra giữa HK 1 môn GDCD lớp 12 - THPT Lê Qúy Đôn, TP HCM, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)