YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7 THCS Lê Lợi Quy Nhơn

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7 - THCS Lê Lợi Quy Nhơn. Hi vọng với tài liệu này các em có thêm kiến thức, tư liệu để mở rộng kỹ năng và kiến thức của mình.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG  THCS LÊ LỢI QUY NHƠN                       

Họ và tên :……………………………..……                                   KIỂM TRA  15  PHÚT

Lớp : 7A….                                                                              Môn: Tiếng Anh  - Lớp : 7    (1a/ HKI)

                                                                                           

I. Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets (3ms)

1. He would like (listen)…………………………………. to music.

2. My father (be)………..……… in the living room now . He (read)……………………... a newspaper.

3. How ………….……their mother  (go)………..……………. (shop)……………………..………….?

4. He (be) …………………………………….. rich someday.

II. Complete  the open dialogue: (3ms)

Nga        : Good morning, Mr. Hai.

Mr. Hai : Good morning.  ………………………………………………………………. ?

Nga        : Le Thi Nga.

Mr. Hai  : …………………………………………………………………………………?

Nga        : I live with my uncle and aunt.

Mr. Hai  : What’s …………………………………………………………………………?

Nga        :  20 Nguyen Trai Street.

III. Make questions from the underlined word or phrases. (4ms)                               

1. My mother is a nurse at Hoa Binh Hospital. …………………………………………………………………………………………..….?

2. It’s  only 300 meters from my house to the park.……………………………………………………………………………………..……….?

3. The movie theater is in the center of Quy Nhon City.………………………………………………………………………………………..…….?

4. In hot weather, people often feel thirsty.

………………………………………………………………………………………..…….?

Trên đây là trích dẫn nội dung đề kiểm tra tiếng anh 15 phút lớp 7 THCS Lê Lợi Quy Nhơn. Để xem đầy đủ nội dung và chi tiết đáp án các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)