AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm học 2018 - 2019 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 của Trường THPT Lý Thường Kiệt năm học 2018 - 2019 sau đây gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và có quá trình ôn tập thật hiệu quả để đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT               KIỂM TRA 1 TIẾT  HKI - NĂM HỌC 2018-2019

          TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD                                             Môn: GDCD 12 - Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: Các qui phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. ý chí của giai cấp cầm quyền.              B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền.

C. lợi ích của giai cấp cầm quyền.            D. quyền lợi của giai cấp cầm quyền.

 Câu 2: Ông G cho ông H vay một khoản tiền với lãi suất vừa phải, có hợp đồng vay mượn. Đúng hẹn, ông G đến nhà ông H đề nghị trả lại số tiền này, nhưng ông H không trả vì chưa có tiền. Ông G đã đánh ông H gây thương tích nhẹ. Nghe tin anh bị đánh, ông N, em ruột của ông H đã đến nhà ông G chửi bới và đập phá đồ đạc. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Ông N, ông G, ông H.                    B. Ông G, ông N.

C. Ông G, ông H.                                D. Ông N, ông H

 Câu 3: Trong các đặc trưng của pháp luật, đặc trưng nào dưới đây được xem là ranh giới để phân biệt với các quy phạm xã hội khác?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính chủ quan, ý chí.  

Câu 4: Hành vi trái pháp luật là hành vi

A. không làm những gì mà pháp luật qui định phải làm.

B. vi phạm pháp luật.

C.vi phạm các chuẩn mực đạo đức.

D. vi phạm đến lợi ích của người khác.

Câu 5: Anh M đi xe máy phóng nhanh ,vượt ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả là anh K bị thương và tổn hại sức khỏe 12%, xe máy của anh K bị hư hỏng nặng. Trường hợp này, trách nhiệm pháp lí anh M phải chịu là

A. hình sự và dân sự.                                B. dân sự và hành chính.

C. hình sự và hành chính.                         D. kỉ luật và dân sự. 

Câu 6: Phát hiện C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình . Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kỳ thị còn C bị trầm cảm.Chị B đã vi phạm  pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự.B. Hành chính.C. Kỉ luật.D. Dân sự.       

Câu 7: Người trong độ tuổi nào dưới đây cần phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự?

A. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.                        B. Chưa đủ 6 tuổi.

C. Từ đủ 6 tuổi cho đến 14 tuổi.                               D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.  

Câu 8: B 14 tuổi, cố ý đi xe máy ngược đường một chiều và bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông xử lí vi phạm của B theo cách nào dưới đây?

A. Ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo.

B. Ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền.

C.Vừa quyết định xử phạt cảnh cáo vừa phạt tiền.

D. Nhắc nhở, giáo dục B rồi cho đi. 

Câu 9: Do thực trạng nhiều người bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông, nên Nhà nước qui định phải đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...khi tham gia giao thông. Điều này thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật 

  A. Bản chất giai cấp.                                           B. Bản chất xã hội.        

   C. Bán chất chính trị.                                         D. Bản chất kinh tế.

Câu 10: Theo nghị định 155 của chính phủ năm 2016: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người vệ sinh cá nhân ( tiểu tiện, đại tiện ) không đúng nơi qui định ở khu chung cư, nơi công cộng. Qui định này thể hiện

 A. tính qui phạm phổ biến của pháp luật.              B. tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật

 C. tính chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật.  D. tính thực tiễn và dân tộc của pháp luật

Câu 11: Chủ thể nào dưới đây không có quyền áp dụng pháp luật?

A. Tòa án nhân dân huyện T.      

B. Ủy ban nhân dân xã X.

C. Chi cục trưởng chi cục thuế Y.

D. giám đốc công ty vệ sĩ Z.

Câu 12: Bộ luật tố tụng hình sự của nước ta do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào dưới đây xây dựng, ban hành, sửa đổi?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

D. Chủ tịch nước.

Câu 13: Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi vượt đèn đỏ, A đến kho bạc để nộp tiền theo quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong trường hợp này, A đã

A. thực hiện nghĩa vụ pháp lí của mình.

B. chịu trách nhiệm pháp lí về vi phạm pháp luật của mình.

C. chịu thiệt hại do vi phạm pháp luật.

D. khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 14: Để các quyền dân chủ của công dân được thực thi, điều kiện đầu tiên là các quyền đó phải được Nhà nước ghi nhận trong

A. Nghị định.

B. Hiến pháp.

C. Chỉ thị.

D. pháp luật.

Câu 15: Anh A điều khiển xe ô tô tham gia giao thông, vì vội đến nơi làm việc nên đã vượt đèn đỏ gây ra tai nạn, làm ông B cùng tham gia giao thông bị thương nhẹ, xe máy bị hư hại khoảng 5 %. Hành vi của anh A phải chịu trách nhiệm pháp lý gì dưới đây?

A. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

B. Trách nhiệm dân sự và trách nhiệm kỷ luật.

C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.

D. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.

Câu 16: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?

A. Trên 90 cm3.         B. Từ 50 cm3 đến 70 cm3.     C. 90 cm3.        D. Dưới 50 cm3.

Câu 17: Hiến pháp quy định " Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập'' phù hợp với Hiến pháp và Luật Giáo dục quy định " Mọi công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nguồn gốc, thành phần, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, đều bình đẳng về cơ hội học tập". Sự đồng nhất về nội dung của Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng  nào dưới đây của pháp luật?

A. Xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 18: H, L, K, G ( đều trên 18 tuổi) lang thang ở bờ đê đầu làng thì gặp T và bạn gái đang ngồi tâm sự. Do muốn dằn mặt T là thanh niên ở nơi khác mà dám đến tìm hiểu gái làng, nên K rút dao trong người và khống chề T và bạn gái rồi kêu H đốt xe SH của T.H hỏi cả nhóm không có ai có máy lửa nên bảo G lục túi T tìm. G tìm được máy lửa nên đưa cho H đốt xe.L can ngăn không được nên sợ bỏ chạy. Trong tình huống trên, những ai phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?

A. H, G, và K.                    

 B. H, K và L.

C. K, H.        

D.K, H, G và L.

Câu 19: Người chưa đủ 6 tuổi là người

A. không có năng lực hành vi dân sự.

B. mất năng lực hành vi dân sự.

C. hạn chế năng lực hành vi dân sự.

D. vẫn có năng lực hành vi dân sự

Câu 20: Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ

A. quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

B. ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền.

C. các giá trị đạo đức.

D. sức mạnh quyền lực của Nhà nước.

Câu 21: Để đảm bảo cho mọi công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, Nhà nước phải không ngừng

A. thay mới toàn bộ hệ thống pháp luật.

B. đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật.

C. xây dựng lực lượng công an hùng hậu.

D. ban hành và đưa nhiều bộ luật mới vào áp dụng.

Câu 22: Pháp lệnh "Vệ sinh an toàn thực phẩm" do cơ quan nhà nước hay cá nhân có thẩm quyền nào dưới đây của nước ta công bố?

A. Quốc hội.

B. Thủ tướng Chính phủ.

C. Chính phủ.

D. Chủ tịch nước.

Câu 23: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về

A. tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý.

B. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

C. mọi tội phạm.

D. một số tội phạm.

Câu 24: Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

B. Quyết định của thủ tướng Chính phủ.

C. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

D. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch 2017.

Câu 25 : Pháp luật luôn mang bản chất của

A. giai cấp công nhân.

B. giai cấp công nhân và nông dân.

C. giai cấp cầm quyền.

D. mọi giai cấp, tầng lớp.

 

{-- xem đầy đủ nội dung và đáp án Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt​ năm học 2018 - 2019​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt năm học 2018 - 2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra sắp tới.

>>> Các em có thể thử sức với các đề thi online sau:

 

YOMEDIA