AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa Lý 12 - THPT Trần Văn Thời

Tải về

Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa Lý 12 - THPT Trần Văn Thời. Giúp các em tham khảo và rèn luyện đánh giá kiến thức của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em trong quá trình học tập. 

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI                  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (NĂM HỌC 2015-2016)

                                                                                       MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 12

Câu 1: Cho bảng số liệu sau:                                                                                

 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế (Đơn vị %)

             Thành phần kinh tế

Năm 1999

Năm 2008

 Nhà nước

 Ngoài nhà nước

 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

39,9

22,0

38,1

18,5

37,1

44,4

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1999 và năm 2008 (2,0 điểm)

b. Nêu nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1999 và năm 2008 (1,0 điểm)

Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta? (2,0 điểm)

Câu 3: Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. (2,0 điểm)

Câu 4: Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy :

  • Trình bày đặc điểm vùng núi Đông Bắc? (1,0  điểm)
  • Kể tên các mỏ dầu đang khai thác ở bể Cửu Long ?(1,0 điểm).
  • Nêu phạm vi và ý nghĩa của lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế nước ta ?(1,0 điểm)

Học sinh được sử dụng Atlát địa lí Việt Nam

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 12

Câu

Nội dung

Điểm

1

a. Vẽ 2 biểu đồ hình tròn bán kính năm biểu đồ năm 1999 < năm 2008.

(thiếu chú thích, tên, số liệu, năm…-0,25 đ/ý)

b. Nhận xét:

- Từ năm 1999-2008, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phần kinh tế của nước ta có sự thay đổi và chuyển biến theo hướng tích cực: 

-  Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước có xu hướng giảm dần (giảm 21,4%)

- Tỉ trọng thành phần  kinh tế ngoài nhà nước tăng mạnh năm 1999 (tăng 15,1%).

 - Kế tiếp tỉ trọng thành phần kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng chậm (tăng 6,3%).

2,0

 

 

 

 

 

Mỗi ý 0,25

[--xem online hoặc tải về máy--]

Trên đây là một phần Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Địa lý lớp 12 - THPT Trần Văn Thời. Để xem đầy đủ nội dung đề và đáp án các em hãy xem online hoặ tải về máy để thuận lợi cho việc tham khảo và ôn tập của mình. Chúc các em học tốt. 

 

YOMEDIA