ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 7 - TH&THCS Hương Nguyên

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 7 của trường TH&THCS Hương Nguyên. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ BÀI:

TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN                         Môn: TIN HỌC - LỚP 7                                                                                                      

                                                                                                   Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

* Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) rồi ghi vào giấy bài làm. (Mỗi câu 0.5 điểm)

Câu 1: Chọn câu đúng

            A. Thanh công thức sử dụng để nhâp dữ liệu;    

            B. Thanh công thức sử dụng để hiện thị dữ liệu;

            C. Thanh công thức sử dụng để nhập công thức trong ô tính;              

            D. Cả ba đều  đúng.

Câu 2: Chọn câu sai:  Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp:

            A. Soạn thảo văn bản;                                            

            B. Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng ;

            C. Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ;   

            D. Cả B và C đều đúng.

Câu 3: Chọn câu đúng: Chương trình bảng tính có khả năng:

            A. Lưu giữ một dạng dữ liệu;                                 

            B. Lưu giữ và xử lí một dạng dữ liệu;

            C. Xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau;               

            D. Lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau.

Câu 4: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:

            A. Không thay đổi;                                                   B. Cần phải tính toán lại;   

            C. Cập nhật tự động;                                                D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 5: Chọn câu đúng: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:

            A. E10 : B5;                                                               B. B5 : E 10;             

            C. B10 : E5;                                                               D. B5 : E5;

Câu 6:. Các thành phần chính củu trang tính gồm:

            …………………………(1)………………….……………………

            …………………………(2)…………………………………….. ..

Câu 7: Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng:

 

A

B

1) Chọn một ô

2) Chọn một hàng

3) Chọn một cột

a) Nháy chuột tại nút tên hàng

b) Nháy chuột tại nút tên cột

c) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy

 

Câu 8: Thanh công thức cho ta biết nội dung củo ô đang được chọn.

            A. Đúng;                                                                    B. Sai

Câu 9: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng về nào trong ô tính:

            A. Phải;                                                                      B. Trái

Câu 10: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:

            A. Alt;                                                                        B. Ctrl ;          

            C. Shift;                                                                      D. Phím nào cũng được.

Câu 11: Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp:

            A. = ( 7+5)/3;                                                            B. = ‘( 7+3)/13;

            C. 7^5 + 3^ 2 =;                                                        D. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2  và D2

            A. = C2 * D2;                                                            B. = C2 / D2;

            C. C2 + D2;                                                               D.= C2 + D2.

Câu 13: Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3

            A. 13;                                                                         B. 18;

            C. 34;                                                                          D. 24.

Câu 14: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán

            A. + -  .  :                                                                    B. + - * /                    

            C. ^ / : x                                                                      D. + -  ^ \

Câu 15: Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 tại ô A1 nhập công thức:

            A. =152+4-229;                                                        B. =15*15+4-229;

            C. =15^2+4-229;                                                      D. Cả B và C.

            Hãy chọn phương án hợp lí nhất.

Câu 16: Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng:

            A. = Sum ( A1+B1+C1);                                         B. = (A1+ B1+ C1)/3;         

            C. = Average ( A1,B1,C1);                                      D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 17: Điền vào chỗ trống:

            A. = Min( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết quả là…………….(1).

            B. = Max( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết quả là…………….(2).

Câu 18: Nếu trong một ô có vá kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?

            A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;

            B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;

            C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;

            D. Hoặc A hoặc C

Câu 19: Cách nhập hàm sau đây đúng hay sai? Hãy đánh dấu x vào ô vuông

                                                                   Đúng   Sai

            A. Sum(30,2007,A5)                        £        £;      

            B. = SUM(30,2007,A5)                   £        £;      

            C. = Sum(30,2007,A5)                    £        £;

            D. = SUM   ( 30, 2007,A5)              £        £.

Câu 20: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, - 2007. Hãy cho biết kết quả của công thức tính sau:

Công thức

Kết quả

= SUM(A1,B1,-30)

= SUM(A1,A1,B1)

= AVERAGE(A­1,B1,-30)

=AVERAGE(A1,B1,2007)

……….

……….

……….

……….

 
 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 7 - TH&THCS Hương Nguyên, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)