YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 7 năm 2018 - THCS Võ Thị Sáu

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 7 năm 2018 của trường THCS Võ Thị Sáu. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

ANYMIND360

ĐỀ BÀI:

PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BOM

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

 

                   Ngày       tháng       năm 2018

KIỂM TRA 1 TIẾT HKI

MÔN: TIN HỌC - LỚP 7
Thời gian: 45 phút

 

Họ và tên:……………………………………………Lớp:…………………………………

I. Trắc nghiệm (2đ): (Khoanh tròn  vào phần trả lời câu trả lời  đúng nhất, mỗi câu 0.5 đ)

Câu 1:  Để kích hoạt ô D2018 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và các thanh cuốn em có thể:

A. Gõ địa chỉ vào thanh công thức                         B. Gõ địa chỉ D2018 vào hộp tên

C. Nháy chuột tại nút tên cột D                              D. Nháy chuột tại nút tên hàng 2018       

Câu 2: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng:

A. C1…C5                 B. C1:C5                    C. C1 - C5                  D. C1->C5    

Câu 3:Thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn                  B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn      D. Cả 3 ý trên.

Câu 4: Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa.                  B. Nháy nút chuột trái

C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa                 D. Nháy nút chuột phải

Câu 5: Để lưu trang tính ta chọn lệnh:

A. File\Open              B. File\New               C. File\Save               D. File\Exit

Câu 6: Để tính tổng giá trị trong các ô A3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

A. A3 + F7 * 10%.                           B. (A3 + F7) * 10%

C.= (A3 + F7) * 10%                        D. =A3 + (F7 * 10%)

Câu 7: Kết quả của hàm =sum(-4,sum(9,-5) là?

A. 1                             B. 4                             C. -3                            D. 0

Câu 8: Để thực hiện của phép tính (15+3):52 ta nhập như thế nào?

A. =(15+3):52                                  B. =(15+3)/5^2

C. (15+3):52                                      D. (15+3)/5^2

II. Tự luận: (8 điểm):

Câu 1 (2 điểm): Chương trình bảng tính là gì?

.........................................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Các hàm cơ bản trong chương trình bảng tính? Viết ra cú pháp của các hàm đó?

a).....................................................................................................................................................

b).....................................................................................................................................................

c)......................................................................................................................................................

d).....................................................................................................................................................

Câu 3: Cho các giá trị 25 và 4 trong ô địa chỉ A1 và B1. Em hãy viết các yêu cầu tính sau?

a) Tính tổng bằng công thức thông thường?

.........................................................................................................................................................

b) Tính tổng bằng công thức chứa địa chỉ?

.........................................................................................................................................................

c) Viết hàm tính trung bình cộng với biến là các số?

.........................................................................................................................................................

d) Viết hàm tính trung bình cộng với biến là địa chỉ?

.........................................................................................................................................................

e) Viết hàm tính trung bình cộng với biến là khối?

.........................................................................................................................................................

f) Viết hàm tìm giá trị lớn nhất?

.........................................................................................................................................................

g) Viết hàm tìm giá trị nhỏ nhất?

.........................................................................................................................................................

h) Nêu lợi ích của công thức hoặc hàm chứa địa chỉ?

.........................................................................................................................................................

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 7 năm 2018 - THCS Võ Thị Sáu, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON