Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 7 năm 2018 Trường THCS Hành Minh có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 7 năm 2018 Trường THCS Hành Minh có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương trình Đại số chương 3 đã học. Mời các em cùng tham khảo.

Trường THCS Hành Minh                  KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Họ tên:                                                   Chủ đề : Thống kê

Lớp :                                                       Thời gian : 45 phút

Điểm

 

 

Lời phê

Bài 1:(2,5đ).Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS,  thầy giáo lập được bảng sau :

 

Thời gian (x)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Tần số ( n)

6

3

4

2

7

5

5

7

1

N= 40

      

    1. Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ?         (0,5đ)

    2. Tần số 3 là của giá trị nào ?                               (0,5đ)

    3. Số học sinh làm bài trong 10 phút là mấy em ? (0,5đ)

    4. Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu ?  (0,5đ)

    5. Tìm mốt của dấu hiệu ?                                     (0,5đ)

Bài 2:(6,5đ). Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau :

 

7

4

4

6

6

4

6

8

8

7

2

6

4

8

5

6

9

8

4

7

9

5

5

5

7

2

7

6

7

8

6

10

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?                                                        ( 0,5đ)

            b)Lập bảng tần số                                                                   (1,5đ)

            c)Tính số trung bình cộng                                                      (1,5đ)

            d)Từ bảng tần số hãy rút  ra nhận xét ( số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu)  (1,5đ)

            e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?                                                     (1,5đ)

Bài 3: (1,0đ).Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét). Và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng kí chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính lại thì trung bình mỗi học sinh chạy được 32 mét. Tính quãng đường học sinh đăng kí sau đã chạy ?

 

Trường THCS Hành Minh                ĐÁP ÁN ĐỀ 1 KIỂM TRA CHƯƠNG III - ĐẠI SỐ 7 

                                                             Chủ đề : Thống kê   ; Thời gian : 45 phút

Bài

Câu

Nội dụng đấp án

Điểm

Bài 1:

(2,5đ)

1)

Số các giá trị của dấu hiệu là : 40

0,5đ

2)

Tần số 3 là của giá trị : 5

0,5đ

3)

Số học sinh làm bài trong 10 phút là : 5 em

0,5đ

4)

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 9

0,5đ

5)

Mốt của dấu hiệu là : M0 = 8 ; 11

0,5đ

Bài 2:

(6,5đ)

a)

Dấu hiệu ở đây là : Bài kiểm tra môn Toán của HS lớp 7A

0,5đ

b)

 

 

 

 

Bảng "Tần số":

Giá trị x

(điểm)

2

4

5

6

7

8

9

10

 

Tấn số (n)

2

5

4

7

6

5

2

1

N=32

 

 

 

1,5đ

c)

Số trung bình cộng:

 \(\overline X  = \frac{{2.2 + 4.5 + 5.4 + 6.7 + 7.6 + 8.5 + 9.2 + 10.1}}{{32}} = 6,125\)

 

1,5đ

d)

Nhận xét :

Số các giá trị của dấu hiệu: 32 ; Số các giá trị khác nhau:      8

Giá trị lớn nhất:      10điểm      ; Giá trị nhỏ nhất: 2điểm

Các giá trị thuộc vào khoảng :  6 đến 7 điểm là chủ yếu 

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

{-- Để xem đáp án Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 7 năm 2018 Trường THCS Hành Minh các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 7 năm 2018 Trường THCS Hành Minh có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt