YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 Trường THPT Tôn Thất Tùng năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 Trường THPT Tôn Thất Tùng năm học 2017 - 2018 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng                                           ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

Trường THPT Tôn Thất Tùng                               Môn : Toán 12

Họ và tên:……………………………….                  Thời gian : 45 phút

Lớp:12/... , ngày kiểm tra : .../11/2017                       Mã đề : 817

 

I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm) : (Hãy đánh dấu X vào phương án đúng )

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Tập xác định của hàm số \(y = \log \frac{{x - 2}}{{1 - x}}\) là :

A. \(( - \infty ;1) \cup (2; + \infty )\)                B. (1;2)                        C.  \(R\backslash \left\{ 1 \right\}\)                   D. \(R\backslash \left\{ {1;2} \right\}\)

Câu 2: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau :

A. \(\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1\)                                                     B.  \({\log _2}x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1\)      

C. \({\log _{\frac{1}{3}}}a > {\log _{\frac{1}{3}}}b \Leftrightarrow a > b > 0\)                                   D. \({\log _{\frac{1}{2}}}a = {\log _{\frac{1}{2}}}b \Leftrightarrow a = b > 0\)

Câu 3: Cho hàm số \(y = \ln (1 + x)\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

A.  \(y'(2) = \frac{1}{2}\)                          B. \(y'(2) = \frac{1}{3}\)                C.  \(y'(5) = \frac{6}{5}\)               D. \(y'( - 1) =  - \frac{6}{5}\)

Câu 4: Trong các hàm số: \(f(x) = \ln \frac{1}{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}}};g(x) = \ln \frac{{1 + {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}}}{{\cos x}};h(x) = \ln \frac{1}{{\cos x}}\). Hàm số nào có đạo hàm là \(\frac{1}{{\cos x}}\).

A. f(x)                                     B. g(x)                         C. h(x)                         D. g(x) và h(x)

Câu 5: Tập xác định là \(y = \frac{1}{{{4^x} - 4}}\):

 A. \(( - \infty ;1) \cup (2; + \infty )\)               B. \((1;+ \infty )\)                   C. \(R\backslash \left\{ 1 \right\}\)                    D. \(R\backslash \left\{ {1;3} \right\}\)

Câu 6: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {{9^x} - {3^x}} \) là :

 A.  \(\left[ {0; + \infty } \right)\)                            B. \((5;+\infty)\)                   C. \(R\backslash \left\{ 5 \right\}\)                     D. \(R\backslash \left\{ {0;5} \right\}\)

Câu 7: Điều kiện xác định của phươg trình \({\log _{2x - 3}}16 = 2\) là:

A. \(x \in R\backslash \left[ {\frac{3}{2};2} \right]\).                    B. \(x \ne 2\).                      C. \(\frac{3}{2} < x \ne 2\).               D. \(x > \frac{3}{2}\)

Câu 8: Phương trình  \({\log _3}(3x - 2) = 3\) có nghiệm là:

 1. \(x = \frac{{29}}{3}\)                              B.  \(x = \frac{{29}}{3}\)                   C.   \(x = \frac{{25}}{3}\)                 D.  \(x = 87\)

Câu 9: Phương trình \({\log _3}({x^2} - 6) - {\log _3}(x - 2) = 1\) có tập nghiệm là:

A. \(T = {\rm{\{ }}0;3\} \).                          B. \(T = \emptyset \).                    C. \(T = {\rm{\{ }}3\} \).                   D. \(T = {\rm{\{ }}1;3\} \).

Câu 10: Số nghiệm của phương trình \({\log _2}x.{\log _3}(2x - 1) = 2{\log _2}x\) là:

A. 2                                         B. 1                             C. 3                              D. 0

Câu 11:  Tập nghiệm của bpt \({\log _{\frac{1}{2}}}({x^2} - 5x + 7) > 0\) là:

A. 2 < x < 3                             B. x > 3                       C. x < 2                       D.  x < 2 hoặc x > 3

Câu 12:  Biết phương trình \({16^x} - {17.4^x} + 16 = 0\) có 2 nghiệm là x1 và x2. Tính tổng x1+x2?

A. 0                                         B. 1                             C.  2                            D. 3

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 Trường THPT Tôn Thất Tùng năm học 2017 - 2018 . Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)