YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 9

Tải về
 
ZUNIA12

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 9, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong chương 1 hình học 9 nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

ANYMIND360

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

HÌNH HỌC LỚP 9 – CHƯƠNG 1

 

TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đầu câu chọn

Câu 1: Xem hình vẽ. Độ dài cạnh AC  bằng:

A. 3,37 cm

B. 6,74 cm

C. 10,11 cm

D.  13,48cm

Câu 2: So sánh \(\tan {32^0}\) và \(\sin {32^0}\)  , ta có;

A. Không so sánh được                                        B. \(\tan {32^0} > \sin {32^0}\)

C.    \(\tan {32^0} = \sin {32^0}\)                            D. \(\tan {32^0} = \sin {32^0}\)

Câu 3: Giá trị của biểu thức \(M = {\sin ^2}{35^0} + {\sin ^2}{55^0}\)   bằng:

A. 1                               B.     \({\cos ^2}{90^o}\)                   C. \({\sin ^2}{90^0}\)                       D. \({90^0}\)

Câu 4: Nếu sinx=3cosx . Giá trị của sinx.cosx bằng;

A.    3/10                            B.   1/4                           C.     1/5                             D. 2/9

Câu 5: Một người đi xe đạp leo lên một cái dốc .Biết \(\widehat A = {10^0};{\rm{ }}\widehat B = {15^0};{\rm{ BC = 2km; AB = 3km}}\) . Khi đó độ cao tại đỉnh  C và B lần lượt là:

A.  1.04km; 2,95km  

B.  1.04km; 0,52km

C. 4,88km; 17,01km       

D. 24,48km; 0,53km

Câu 6: Độ dài đường cao của một tam giác đều cạnh  a là:

A. \(\frac{a}{2}\)                                 B. \(a\sqrt 2 \)                              C. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)                            D. \(a\sqrt 3 \)

Câu 7: Xem hình vẽ. Độ dài AC  bằng:

A.     \(\frac{4}{3}\sqrt 6 \)                  B. \(\frac{4}{{\sqrt 3 }}\)

C.    \(\frac{2}{{\sqrt 3 }}\)                        D. \(\sqrt 2 \)

        

Tự luận

1/ Cho tam giác ABC cân tại A, có \(\widehat A = {36^0}\) , BC = 1cm. Kẻ phân giác CD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên AC.

        a) Tính AD, DC.                                               

        b) Kẻ CK vuông góc với BD. Giải tam giác BKC.

        c) Chứng minh rằng  \(\cos {36^o} = \frac{{1 + \sqrt 5 }}{4}\).

2/ Cho tam giác ABC ( BA< BC)  vuông tại B , đường cao BK chia cạnh huyền AC thành hai đoạn AK = 9cm; KC= 16 cm.

  1. Tính BK
  2. Giải tam giác vuông ABC. ( góc làm tròn đến độ)

3 / Cho tam giác ABC vuông tại A có  AB = 10cm, \(\angle ACB = {40^o}\)

a) Tính độ dài BC?

b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D thuộc cạnh  AC). Tính AD?

(Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 9. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong  các bài kiểm tra sắp tới.

Chuyên mục các em có thể quan tâm: 

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON