YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 7 năm 2018 trường THCS Hoằng Đồng có đáp án

Tải về
 
UREKA

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 7 năm 2018 trường THCS Hoằng Đồng có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

ADSENSE

Trường: THCS Hoằng Đông

Họ và tên: ……………………………

Lớp: 7 ………….

KIỂM TRA CHƯƠNG I

Môn: Hình Học 7

Thời gian: 45 phút

Ngày…….tháng…….năm 2018

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

 

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (4 đ)

Câu 1 (0,5 đ). Chọn  câu trả lời đúng

Hai đường thẳng m và n vuông góc với nhau thì tạo thành số góc vuông là:

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 2 (0,5 đ). Chọn  câu trả lời đúng

A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.

B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 3 (0,5 đ). Hình vẽ nào cho biết d là đường trung trực của đoạn thẳng AB

 Câu 4 (0,5 đ). Xem hình 4 và cho biết khẳng định nào chứng tỏ a//b:

A. \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\)

B. \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_2}}\)

C.\(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = {180^0}\)

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5 (1 đ). Điền vào chỗ ……………..

Cho hình vẽ  biết a // b và   các góc  có số đo là:

\(\begin{array}{l}
A.\,\,\widehat {{B_1}} = ..............\\
B.\,\,\widehat {{B_2}} = ..............\\
C.\,\,\widehat {{B_3}} = ..............\\
D.\,\,\widehat {{B_4}} = ..............
\end{array}\)

Câu 6 (0,5 đ). Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Khẳng định nào sâu đây đúng với nội dung tiên đề Ơclit.

A. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.

B. Có 2 đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.

C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

D.Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

Câu 7 (0,5 đ).  Cho ba đường thẳng a , b , c . Câu nào sau đây sai

A. Nếu a // b , b // c thì a // c.                                  B. Nếu a \( \bot \) b , b // c thì a \( \bot \) c.

C. Nếu a \( \bot \) b , b \( \bot \) c thì a \( \bot \) c                                  D. Nếu a \( \bot \) b , b \( \bot \) c thì a // c .

II. TỰ LUẬN( 6 điểm)

Câu 8. ( 1,5 điểm ):   Cho định lí:

“ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau ”.

a) Vẽ hình minh họa cho định lí

 b) Viết giả thiết,  kết luận của định lí bằng kí hiệu.

Câu 9: ( 1 điểm ) Cho đoạn thẳng AB = 4cm .

Hãy vẽ trung trực của đoạn thẳng AB

Câu 10. ( 2,5 điểm ):Trong hình bên(H.1), biết \(\widehat {{C_2}} = {125^0},\widehat {{D_1}} = {55^0}\)                                           

 a)  Vẽ lại hình và tính góc ADC

 b)  Chứng minh a // b                                                                                      

 c)  Chứng minh c \( \bot \) b

 

 

 

 

 

 

 Câu 11. ( 1 điểm ): Cho hình vẽ (H.2), biết

 \(\widehat {FMO} = {30^0},\widehat {MON} = {60^0},\widehat {OND} = {150^0}\)

Chứng minh : MF //ND

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 7 năm 2018 trường THCS Hoằng Đồng có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON