YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12 Trường THPT Bến Cát năm học 2017- 2018 có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT BẾN CÁT                       ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2017-2018

                                                                       Môn :  Giải tích  lớp 12

                                                                        Thời gian : 1 tiết

                                                                        Ngày kiểm tra : 10/10/2017

MÃ ĐỀ :B

                                                                        

 

Họ và tên học sinh :………………………………………………. SBD:…………..Lớp:…………..

 

 Câu 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x}}{{x - 2}}\) tại điểm có hoành độ bằng 3.

       A. y = - 4x - 18                   B. y = 4x - 18                 C. y = - 4x + 18               D. y = - 4x + 6

 Câu 2. Cho hàm số \(y=f(x)\). Đồ thị của hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên. Đặt \(g\left( x \right) = 2f\left( x \right) - {\left( {x + 1} \right)^2}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

       A. \(g\left( 1 \right) > g\left( { - 3} \right) > g\left( 3 \right)\)   B.  \(g\left( 1 \right) > g\left( {  3} \right) > g\left( -3 \right)\)                                      

       C. \(g\left( -3 \right) > g\left( {  3} \right) > g\left( 1 \right)\)     D.   \(g\left( 3 \right) > g\left( { - 3} \right) > g\left( 1 \right)\)

 Câu 3. Cho hàm số \(y = {x^3} + 3x + 2\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

       A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\)  và nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\).

       B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

       C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

       D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

 Câu 4. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{{\sqrt {{x^2} - 3x} }}{{x - 2}}\) là.

       A. 3                                    B. 1                                C. 0                                 D. 2

 Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn câu đúng.

       A. \(y = {x^3} + 3x - 4\)              B. \(y =  - {x^3} + 3x^2 - 4\)     C.  \(y = {x^3} - 3x^2 - 4\)        D.\(y = {x^3} - 3x - 4\)

 Câu 6. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 5x + 4}}{{{x^2} - 1}}\)

       A. 2                                    B. 3                                C. 1                                 D. 0

 Câu 7. Số giá trị nguyên của m thuộc (- 2017;2017) để hàm số \(y = {x^3} - 3m{x^2} + 2\) đạt giá trị nhỏ nhất trên \(\left[ {0;3} \right]\) bằng 2 là.

       A. 4033                              B. 1                                C. 2018                           D. 2017

 Câu 8. Đồ thị của hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 5\) có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

       A. 1                                    B. 10                              C. 9                                 D. 5

 Câu 9. Đồ thị của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 1\) có hai điểm cực trị AB. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng .

       A. Q(0;-1 )                                B. P(1; 0)                        C. N(1; - 10 )                  D. M(-1;10)

 Câu 10. Biết đường thẳng: \(y = 2x + m\) cắt đồ thị hàm số: \(y = \frac{{2x - 2}}{{x + 1}}\) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho \(AB = \sqrt 5 \). Khi đó tích các giá trị của m là.

       A. - 20                               B. - 5                              C. 10                               D. - 25

 

--Từ câu 11-câu 25 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 trên website hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)