ON
ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12 Trường THPT Ba Tơ năm học 2017 - 2018

Tải về
VIDEO_3D

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI                           ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THPT BA TƠ                 Môn: Toán Giải Tích 12A1. Năm học: 2017 -2018

       Họ và tên học sinh:                                     ( Thời gian làm bài: 45 phút)

…………………………………………….

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ĐÁP ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ĐÁP ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Đồ thị trong hình dưới là của hàm số nào.

A. \(y =  - {x^4} + 2{x^2}\)                B. \(y =  - {x^3} + 3x\).          C. \(y = {x^3} - 3x\).            D. \(y = {x^4} - 2{x^2}\).

Câu 2. Cho hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} - 2{x^2} + 3x + 1\) có đồ thị là (C). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng \(y = \frac{1}{3}{x^3} - 2{x^2} + 3x + 1\) có phương trình là:

      A.  \(y = 3x - 1\).              B.  \(y = 3x - \frac{{26}}{3}\).           \(y = 3x - 2\)C. .             D. \(y = 3x - \frac{{29}}{3}\).

Câu 3. Hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 9x + 4\) đồng biến trên khoảng:

      A.\(\left( {3; + \infty } \right)\)                   .     B. \(\left( { - 3;1} \right)\).               C.  \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\).               D. \(\left( { - 1;3} \right)\).

Câu 4. Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.             B. Hàm số có GTLN bằng 1, GTNN bằng \( - \frac{1}{3}\).

C. Hàm số có hai điểm cực trị.                      D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = x - 5 + \frac{1}{x}\) trên đoạn \(\left[ {\frac{1}{2};5} \right]\) bằng:

      A.  \( - \frac{5}{2}\).                      B. \(\frac{1}{5}.\)                            C. \(-3\).                        D. \(-5\).

Câu 6. Hàm số \(y =  - {x^4} - 3{x^2} + 1\) có:

      A. Một cực đại và hai cực tiểu.                      B. Một cực tiểu và hai cực đại.

      C. Một cực đại duy nhất.                               D. Một cực tiểu duy nhất.

Câu 7. Giá trị của \(m\) để đường thẳng \(d:x + 3y + m = 0\) cắt đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x - 3}}{{x - 1}}\) tại hai điểm M, N sao cho tam giác AMN vuông tại điểm A(1;0) là:

      A.  m = 6.                   B.  m = 4.                   C. m = - 6.                 D. m = - 4.

Câu 8. Với tất cả giá trị nào của \(m\) thì hàm số \(y = m{x^4} + \left( {m - 1} \right){x^2} + 1 - 2m\) chỉ có một cực trị:

      A. \(m \ge 1\) .                    B.  \(m \le 0\).                    C. \(0 \le m \le 1\).               D. \(\left[ \begin{array}{l}
m \le 0\\
m \ge 1
\end{array} \right.\).

Câu 9: Hàm số nào sau đây là hàm số nghịch biến trên ?

     A. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2\)       B.  \(y =  - 2{x^3} + {x^2} - x + 2\)     C.  \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 2\)         D. \(y = \frac{{x + 3}}{{x + 1}}\)

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\)?

  A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {0;2} \right)\)           B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {0;2} \right)\) 

  C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)         D. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;2} \right).\)  

 

--Từ câu 11-câu 25 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 trên website hoc247.net

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1