ON
ADMICRO

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

Hoc247 xin giới thiệu đến các em tài liệu ôn tập học kỳ 2 môn Tin học lớp 7. Tài liệu tóm lược các nội dung trọng tâm về bảng tính điện tửphần mềm học tập. Hi vọng với tài liệu này, các em sẽ ôn thi thật hiệu quả và thật tự tin bước vào kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo nội dung tài liệu dưới đây.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II - MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC: 2016-2017

PHẦN 1: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ:

Bài 6: Bảng tính điện tử:

1. Nêu các cách để định dạng cỡ chữ, kiểu chữ, phông chữ, màu chữ trong các ô tính?

a. Định dạng phông chữ

 • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

 • Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Font

 • Bước 3 : Chọn phông chữ thích hợp.

b.  Định dạng cỡ chữ

 • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

 • Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Size.

 • Bước 3 : Chọn cỡ chữ thích hợp.

c. Định dạng kiểu chữ

 • Cách 1: thực hiện theo các bước sau

  • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

  • Bước 2: Nháy vào nút Bold để chọn chữ đậm, Italic để chọn chữ nghiêng, Underline để chọn chữ gạch chân

 • Cách 2: thực hiện theo các bước sau

  • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
   Bước 2: Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+B để chọn chữ đậm, Ctrl+I để chọn chữ nghiêng, Ctrl+U để chọn chữ gạch chân

* Chú ý : Có thể sử dụng đồng thời các nút để có các kiểu chữ thích hợp.

d.  Định dạng màu chữ

 • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

 • Bước 2: Nháy nút Font Color.

 • Bước 3 : Chọn màu chữ thích hợp.

2. Căn lề trong ô tính:

 • B1: Chọn ô hoặc khối ô cần định dạng
 • B2: Nháy chọn nút lệnh.
  •  (Left): Căn đều lề trái.
  •  (Right): Căn đều lề phải.
  •  (Center): Căn giữa
  •  (Merge and center): Trộn ô và căn dữ liệu vào giữa.

3. Nêu các cách để tăng số chữ số thập phân của dữ liệu số

 • B1: Chọn ô hoặc khối ô cần định dạng.
 • B2:  Nháy chuột vào nút lệnh.
  •  (Increase Decimals): Tăng chữ số thập phân.
  •  (Decrease Decimals): Giảm chữ số thập phân.

4. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính:

a. Kẻ đường biên:

 • B1: Chọn ô hoặc khối ô cần kẻ đường biên
 • B2:
  • C1. Nháy chuột vào nút lệnh Border → chọn  All Borders
  • C2. B2.1: Format → Cells → chọn Border
 • B2.2: Chọn kiểu nét ở khung Style, chọn màu cho khung ở Color.
 • B2.3: Nháy chọn khung Outline → OK.

b. Tạo màu nền:

 • B1: Chọn ô hoặc khối ô cần tạo màu nền.
 • B2:
  • C1. Nhýa chọn nút lệnh Fill Color → chọn màu.
  • C2. B2.1: Format → Cells → chọn Patemrns
 • B2.2: Chọn màu ở  khung Color → OK

Bài 7: Trình bày và in trang tính

1. Xem trước khi in:

 • Cách 1: Nháy chuột vào nút Print Preview
 • Cách 2: Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+P, xuất hiện hộp thoại Print, trong hộp thoại Print nháy vào nút Printview.

2. Điều chỉnh ngắt trang:

 • Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview
 • Đưa con trỏ chuột vào đường kẻ xanh (đường phân chia trang), con trỏ chuột chuyển thành dạng ↔ hay dạng ↕
 • Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí ngắt trang mong muốn.

3. Đặt lề và hướng giấy in:

* Đặt lề:

 • Bước 1. Vào bảng chọn File,chọn Page Setup…

 • Bước 2. Mở trang Margins

 • Bước 3. Thay đổi các số trong các ô:

  • Top: thiết đặt lề trên

  • Left: thiết đặt lề trái

  • Right: thiết đặt lề phải

  • Bottom: thiết đặt lề dưới

 • Bước 4. Nhấn nút OK

* Thay đổi hướng giấy:

 • Nháy chuột mở trang Page.

 • Chọn Potrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm.

Bài 8: Sắp xếp lọc dữ liệu

* Sắp xếp dữ liệu:

 • Cách 1: Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ:
  • Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp.
  • Nháy nút Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần, nháy nút Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần.
 • Cách 2: Sử dụng bảng chọn Data:.
  • Chọn bảng chứa dữ liệu cần sắp xếp
  • Vào Data chọn Sort
   • Tại Sort by chọn chỉ tiêu sắp xếp đầu tiên, tại then by chọn chỉ tiêu sắp xếp thứ 2.
    • Ascending là sắp xếp tăng dần, Descending là sắp xếp giảm dần.
    • Chọn Header row: Sắp xếp bỏ qua dòng tiêu đề.
    • Chọn No Header row: Sắp xếp không bỏ qua dòng tiêu đề.

* Lọc dữ liệu:

 • Bước 1: Chuẩn bị
  • Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
  • Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chọn AutoFilter trên bảng hiện ra
 • Bước 2: Lọc
  • Nháy vào nút tam giác trên hàng tiêu đề cột và chọn giá trị cần lọc.
   • Kết thúc lọc: chọn Data à Filter à Show All ( hiển thị tất cả)
   • Thoát khỏi chế độ lọc: chọn Data à Filter à bỏ qua AutoFilter

* Lọc dữ liệu các hàng có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất:

 • Các bước thực hiện: khi nháy chuột ở mũi tên tiêu đề cột, phía trên danh sách Chọn (Top 10…), xuất hiện hộp thoại Top 10 AutoFilter. Tiếp tục thực hiện:
  • Chọn Top (lớn nhất)/ Bottom (nhỏ nhất)
  • Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc
  • Nháy OK
 • Lưu ý: lựa chọn này không sử dụng được với các cột có dữ liệu kí tự 

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

* Các bước vẽ biểu đồ:

 • B1 : Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ
 • B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.
 • B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)

* Chỉnh sửa biểu đồ:

 • Thay đổi vị trí của biểu đồ:
  • Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ và kéo thả đến vị trí mới.
 • Thay đổi dạng biểu đồ:
  • Nháy chọn biểu đồ, thanh công cụ Chart xuất hiện.
  • Nháy vào mũi tên bên phải nút lệnh Chart Type.
  • Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
 • Xóa biểu đồ:
  • Để xóa biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
 • Sao chép biểu đồ vào văn bản Word:
  • Nháy chuột trên biểu đồ và nháy lệnh Copy .
  • Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ.
PHẦN II: PHẦN MỀM HỌC TẬP:

Bài 1: Luyện gõ bàn phím bằng Typing Test

1. Giới thiệu phần mềm:

2. Khởi động phần mềm:

 • Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Typing Test trên nền màn hình windows
 • Cách 2: Nháy  chuột vào Start\Program\Typing Test\ Free Typing Test

3. Màn hình làm việc chính:

Bài 2: Phần mềm Typing Test  có 4 trò chơi:

 • Trò chơi Bubble (bong bóng)
 • Trò chơi ABC (bảng chữ cái)
 • Trò chơi Clouds (Đám mây)
 • Trò chơi Wordris (gõ từ nhanh)

Bài 3: Học địa lý thế giới với Earth Explorer:

1. Giới thiệu phần mềm:

2. Khởi động phần mềm:

 • Cách 1:Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Earth Explorer  trên màn hình nền
 • Cách 2: Nháy Start\Programs\Earth Explorer\DEM 3.5\Earth Explorer DEM 3.5

3. Màn hình làm việc chính:

 • Gồm: Thanh bảng chọn, thanh công cụ và thanh trạng thái.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung ở trên làm trích đoạn một phần nội dung trong Đề cương ôn tập môn Tin học lớp 7 học kỳ 2Để tham khảo toàn bộ nội dung của tài liệu, các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tham khảo.
Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: 5 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 7 có đáp án năm 2017 để rèn luyện các kỹ năng giải bài tập môn Tin học nhé. 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao!

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1