Đề cương ôn thi HK2 môn GDCD lớp 12 năm 2018-2019

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề cương ôn thi HK2 môn GDCD lớp 12 năm 2018-2019. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn : GDCD - Lớp 12

 

 

NỘI DUNG

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.   

1c. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

1d. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

1e. Quyền tự do ngôn luận.

2b. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

4b. Trách nhiệm của công dân.

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân.

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước (phần b đọc thêm).

 HÌNH THỨC: 100% trắc nghiệm (đề gồm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút).

3. Một số câu hỏi trắc nghiệm:

QUYỀN BẤT KHẢ  XP CHỖ Ở

Nhận biết

Câu 1. Việc khám xét chỗ ở, địa điểm của người nào đó được cơ quan có thẩm quyền tiến hành khi nào?

A. Người bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.       

B. Chỉ người bị truy nã.

C. Người đang phạm tội quả tang.                                        

D. Chỉ người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.

Câu 2. Chỉ được khám xét nhà ở của công dân trong các trường hợp nào sau đây?

A. Vào nhà lấy lại đồ đã cho người khác mượn khi người đó đi vắng.

B. Nghi ngờ người đó lấy trộm đồ của mình.

C. Cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó.

D. Bắt người không có lí do.

Câu 3. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt người?

A. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.  

B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

C. Có dấu hiệu hành vi phạm tội.                         

D. Đang bị nghi ngờ phạm tội.

Câu 4. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp

A. công an cho phép.           B. có người làm chứng.      

C. pháp luật cho phép.           D. trưởng ấp cho phép.

Câu 5. Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý là nội dung của quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở.                            

B. bất khả xâm phạm đến tính mạng.

C. bất khả xâm phạm đến sức khỏe.                    

D. bất khả xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự.

Câu 6. Không ai được tự ý vào vào chỗ ở của người khác nếu không được người khác đồng ý, trừ trường hợp được ai cho phép?

A. Toà án.                  B. Pháp luật.              C. Cảnh sát.               D. Công an.

Câu 7. Chỗ ở của công dân là nơi bất khả xâm phạm, không một ai có quyền tuỳ tiện vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó

A. đồng ý.                  B. chuẩn y.                C. Chứng nhận.        D. cấm đoán.

Câu 8. Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong mấy trường hợp?

A. 2                             B. 3                             C. 4                             D. 5

Câu 9. Để thể hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, đòi hỏi mỗi người phải

A. tôn trọng chỗ ở của người khác.                     B. tôn trọng bí mật của người khác.

C. tôn trọng tự do của người khác.                      D. tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Thông hiểu

Câu 1. Để thể hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải

A. tôn trọng chỗ ở của người khác.                                 B. tôn trọng bí mật của người khác.

C. tôn trọng tự do của người khác.                                  D. tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Bất kỳ ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của người khác.

B. Cơ quan điều tra muốn thì khám xét chỗ ở của công dân.

C. Thủ trưởng cơ quan khám xét chỗ ở của nhân viên.

D. Công an khám nhà của công dân khi có lệnh.

Câu 3. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Giúp chủ nhà phá khóa để vào nhà.                

B. Con cái vào nhà không xin phép bố mẹ.

C. Trèo qua tường nhà hàng xóm để lấy đồ bị rơi.       

D. Hết hạn thuê nhà nhưng không chịu dọn đi.

Câu 4. Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm

A. quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.  

B. quyền tự  do về nơi ở, nơi cư trú của công dân.

C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.    

D. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.

Câu 5. Pháp luật quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân nhằm

A. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân chủ văn minh.            

B. đảm bảo cuộc sống tự chủ trong xã hội dân chủ văn minh.

C. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân giàu nước mạnh.                    

D. đảm bảo cuộc sống ý nghĩa trong xã hội dân chủ văn minh.

Câu 6. Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là để

A. tránh hành vi tùy tiện, lạm dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

B. tránh hành vi tùy ý, lợi dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

C. tránh hành vi cố ý, lợi dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

D. tránh hành vi vi phạm, lợi dụng quyền hạn  của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

Câu 7. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác là xâm phạm đến quyền

A. Quyền bí mật đời tư của công dân.                

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

C. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản của công dân.

D. Quyền bí tự do tuiyệt đối của công dân.

Câu 8. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 9. Chỗ ở của công dân là nơi bất khả xâm phạm, không một ai có quyền tuỳ tiện vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý là nội dung quyền nào sau đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 10. Khi có căn cứ khẳng định chỗ ở, địa điểm của người đó có công cụ, phương tiện để thực hiện phạm tội hoặc có tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án là nội dung của quyền nào sau đây?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 11. Việc khám chỗ ở, làm việc, địa điểm cũng được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã là nội dung của quyền nào sau đây?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 12. Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi có dấu hiệu nghi vấn ở nơi đó có phương tiện, công cụ, đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án là nội dung của quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở.                            

B. bất khả xâm phạm đến tính mạng.

C. bất khả xâm phạm đến sức khỏe.                                

D. bất khả xâm phạm đến nhân phẩm.

Câu 13. Khám xét chỗ ở của một người khi cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nội dung của quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở.                            

B. bất khả xâm phạm đến tính mạng.

C. bất khả xâm phạm đến sức khỏe.                                

D. bất khả xâm phạm đến nhân phẩm.

Câu 14. Chỉ được khám xét nơi ở của công dân trong trường hợp nào sau đây ?

A. Lấy lại đồ đã cho mượn nhưng người đó đi vắng.  

B. Nghi ngờ nhà đó lấy trộm đồ của mình.

C. Cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó.           

D. Bắt người không có lí do.

Câu 15. Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp nào sau đây?

A. Do pháp luật quy định. 

B. Có nghi ngờ tội phạm.   

C. Cần tìm đồ vật quý.                   

D. Do một người chỉ dẫn.

Câu 16. Pháp luật nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.           

B. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân.

D. Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân.

Câu 17. Ai trong những người dưới đây có quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân?

A. Cán bộ, chiến sĩ công an.                                                        

 B. Những người làm nhiệm vụ điều tra.

C. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

D. Những người mất tài sản cần phải kiểm tra xác minh.

Câu 18. Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải tôn trọng

A. nhân phẩm người khác.                         B. danh dự người khác.

C. chỗ ở của người khác.                            D. uy tín của người khác.

Câu 19. Quyền nào sau đây thuộc quyền tự do cơ bản của công dân?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hôi.

B. Quyền bầu cử ứng cử của công dân.

C. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.                       

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề cương ôn thi HK2 môn GDCD lớp 12 năm 2018-2019, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả