ON
YOMEDIA

Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh lớp 7 năm 2018

Tải về
VIDEO

HỌC247 giới thiệu đến các em đề cương ôn thi HK1 môn Tiếng Anh lớp 7. Hi vọng các em có thể tự mình ôn tập và hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi tới.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH - LỚP 7 HỌC KỲ I

GRAMMAR

I. Các giới từ (prepositions):

a) Đi với danh từ chỉ nơi chốn: to; on; at; in; in to; between; opposite; next to; from ... to.

b) Đi với danh từ chỉ thời gian: at; in; on; from ... to; between; until; before; after.

c) Đi với danh từ chỉ phương tiện giao thông: by; on

Ex: by car; by train; on foot.

II. Các dạng câu:

1. Câu cảm thán (an exclamatory sentence):

Ex:       * Những lời phàn nàn (complaints):

                        - What an expensive dress!

                        - What a wet day!

                        * Những lời khen ngợi (compliment):

                        - What a great party!

                        - What a bright room!

2. Câu hỏi:

* Wh - questions:

Ex:       - Where are you going? - I am going to the market.

- Why don't you go to school? - Because we have a vacation.

            - Where does she work? - She works at a supermarket.

            - What do you usually do after school ? – I help my mom.

            - What do you usually do at recess ? – I play marbles.

* Yes - No questions:

Ex:       - Are you a student? - Yes, I am.

            - Does she have English on Monday? - No, she doesn't.

* Or questions:

Ex:       - Do you like soccer or volleyball? - I like soccer.

            - Is he a mechanic or a driver? - He is a mechanic.

* Questions with How / How old / How many / How much / How far / How often ... ?

3.  Câu đề nghị (suggestions):

Ex:       - Let's go swimming.

            Let's + V (infinitive) ...

            - Why don't you play soccer?

            Why don't you + V (infinitive) ...?

            - Would you like to see a movie?

            Would you like + to + V (infinitive) ...?

            - Should we play volleyball?

            Should we + V (infinitive) ...?

            - What about watching TV?

            What about + V-ing ...?

{--Xem đầy đủ tài liệu tại Xem online hoặc Tải về --}

Trên đây là tóm tắt nội dung đề cương ôn thi HK1 Tiếng Anh lớp 7, để xem đầy đủ nội dung và đáp án gợi ý mời các em đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1