YOMEDIA

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Tải về
 
ZUNIA12

Với mong muốn giúp các em có thêm nhiều nguồn tài liệu để ôn tập thật tốt cho kỳ thi giữa học kì 1 sắp tới ban biên tập HOC247 xin giới thiệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Nội dung tài liệu bao gồm các kiến thức trọng tâm về tương phản kinh tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa, ... Mời các em tham khảo nội dung tài liệu dưới đây.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: ĐỊA LÍ 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)

1. ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Đâu không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho các nước Mĩ La tinh kém phát triển?

    A. Tình hình chính trị thiếu ổn định.

    B. Đường lối phát triển kinh tế chưa phù hợp.

    C. Phụ thuộc nguồn vốn vay và đầu tư nước ngoài.

    D. Tỉ lệ dân thành thị cao.

Câu 2: Nhiệt độ Trái Đất tăng gây ra hậu quả nào sau đây?

    A. Băng hai cực tan, nước biển dâng lên.

    B. Môi trường ô nhiễm ngày càng nặng.

    C. Mưa axit xuất hiện ngày càng nhiều.

    D. Lỗ hủng tầng ôdôn ngày càng lớn.

Câu 3: Nguồn tài nguyên có mặt hầu hết các nước của khu vực Trung Á là

    A. dầu mỏ, khí tự nhiên.

    B. than đá, sắt.

    C. uranium, titanium.

    D. vàng, kim cương.

Câu 4: Xét theo trình độ kinh tế - xã hội, về tổng thể các nước trên thế giới được chia thành mấy nhóm?

    A. 4.                                B. 3.                                             C. 2.                                        D. 5.

Câu 5: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nền kinh tế các nước châu Phi chậm phát triển là

    A. sự yếu kém trong quản lí đất nước.

    B. trình độ dân trí thấp.

    C. do các cuộc xung đột sắc tộc.

    D. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.

Câu 6: Nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới đã giúp đỡ người dân châu Phi về

    A. y tế, giáo dục, lương thực.

    B. lương thực, an ninh, y tế.

    C. giáo dục, lương thực, an ninh.

    D. y tế, giáo dục, quốc phòng.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với châu Phi?

    A. Chỉ số phát triển con người khá cao.

    B. Chiếm tỉ lệ nhỏ trong GDP toàn cầu.

    C. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú.

    D. Đa số các nước là những nước nghèo.

Câu 8: Tên viết tắt theo tiếng Anh của nhóm các nước công nghiệp mới là

    A. EU.                            B. NICs.                                      C. G7.                                      D. G20.

Câu 9: Đâu không phải nguyên nhân làm cho HDI của các nước đang phát triển thấp?

    A. Tuổi thọ trung bình thấp.

    B. Trình độ học vấn thấp.

    C. GDP/người thấp.

    D. Lao động chủ yếu trong nông nghiệp.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực Mĩ La tinh?

    A. Xây dựng được đường lối phát triển đọc lập, tự chủ.

    B. Chênh lệch lớn trong thu nhập GDP của các nhóm dân cư.

    C. Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn.

    D. Hầu hết các nước đều có số nợ nước ngoài lớn.

Câu 11: Loại khí nào sau đây giữ vai trò chính trong quá trình gây ra hiệu ứng nhà kính?

    A. SO2.                           B. CO2.                                         C. NO2.                                 D. CFCs.

Câu 12: Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào sau đây?

    A. APEC.                       B. WTO.                                      C. OPEC.                               D. ASEAN.

Câu 13: Loại cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh là

    A. xa van và xa van rừng.

    B. rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.

    C. thảo nguyên và thảo nguyên rừng.

    D. hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quá trình đô thị hóa tự phát ở Mĩ -La -Tinh do

    A. sự bùng nổ dân số.

    B. chính sách mở rộng đô thị.

    C. tác động của công nghiệp hóa mạnh.

    D. dân nghèo không có ruộng đất.

Câu 15: Sự phân chia các nước trên thế giới theo trình độ phát triển chủ yếu dựa vào những tiêu chí nào?

    A. GDP/người, ODA, HDI.

    B. GDP/người, FDI, HDI.

    C. GDP, FDI, HDI.

    D. GDP, HDI, ODA.

Câu 16: Trong những thập niên cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình thế giới là

    A. căng thẳng ngoại giao giữa các cường quốc.

    B. làn sóng di cư ở các nước đang phát triển.

    C. nạn khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

    D. các công ty xuyên quốc gia hoạt động mạnh.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học là

    A. dịch bệnh, nguồn thức ăn suy giảm.

    B. biến đổi khí hậu toàn cầu.

    C. diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng.

    D. con người khai thác quá mức.

Câu 18: Đâu không phải là đặc điểm dân cư và xã hội của châu Phi?

    A. Có chỉ số HDI thuộc loại thấp.

    B. Số người nhiễm HIV thấp.

    C. Tuổi thọ trung bình thấp.

    D. Trình độ dân trí thấp.

Câu 19: Tổ chức nào chi phối mạnh nhất hoạt động thương mại thế giới?

    A. WTO.

    B. APEC.

    C. OPEC.

    D. EU.

Câu 20: Cho bảng số liệu sau:

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015

                      (Đơn vị: triệu thùng/ ngày)

Khu vực

Bắc Mĩ

Tây Âu

Đông Âu

Nga

Trung Á

Tây Nam Á

Đông Nam Á

Đông Á

Lượng dầu thô khai thác

19,7

3,2

0,1

11,0

2,8

30,1

2,5

4,3

Lượng dầu thô tiêu dùng

23,6

11,5

1,6

3,1

1,4

9,6

6,0

20,1

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015?

    A. Biểu đồ tròn.

    B. Biểu đồ cột.           

    C. Biểu đồ đường.

    D. Biều đồ miền.

Câu 21: Mặt trái của toàn cầu hóa kinh tế là

    A. nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm tăng.

    B. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

    C. thương mại thế giới phát triển mạnh.

    D. gia tăng nhanh khoảng các giàu nghèo.

Câu 22: Cảnh quan đặc trưng của châu Phi là

    A. hoang mạc, xa van.

    B. rừng rậm xích đạo.

    C. rừng cận nhiệt đới khô.

    D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 23: Ở Mĩ La tinh, hoạt động kinh tế nào không chịu tác động trực tiếp của tài nguyên đất và khí hậu?

    A. Trồng cây công nghiệp.

    B. Chăn nuôi đại gia súc.

    C. Trồng cây ăn quả nhiệt đới.

    D. Công nghiệp khai khoáng

Câu 24: Đâu không phải vấn đề mang tính toàn cầu?

    A. Bùng nổ và già hóa dân số.

    B. Xung đột sắc tộc, tôn giáo.

    C. Biến đổi khí hậu.

    D. Động đất, núi lửa.

Câu 25: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La tinh giai đoạn 1990 – 2010.

Năm

1990

2000

2005

2010

Tổng sản phẩm trong nước (tỉ USD)

895

1562

1946

4076

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (%)

100

174,5

217,4

455,4

Biểu đồ nào thể hiện tổng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La tinh giai đoạn 1990 - 2010?

    A. biểu đồ cột.                                                                    B. biểu đồ kết hợp.

    C. biểu đồ đường.                                                               D. biểu đồ tròn.

Câu 26: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu do

    A. sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

    B. thiếu hụt nguồn lao động.

    C. sự khắc nghiệt của tự nhiên.

    D. môi trường bị tàn phá.

Câu 27: Tài nguyên chủ yếu của Tây Nam Á là

    A. dầu mỏ, khí tự nhiên.                                                     B. vàng, đá quý, dầu mỏ.

    C. khí tự nhiên, vàng.                                                         D. dầu mỏ, kim cương.

Câu 28: Nguyên nhân cơ bản tạo ra sự khác biệt về cơ cấu kinh tế của nhóm các nước phát triển và đang phát triển là

    A. truyền thống sản xuất khác nhau.                                  B. sự phong phú về tài nguyên.

    C. nguồn lao động dồi dào.                                                D. trình độ kinh tế phát triển.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Giải thích tại sao nhiệt độ Trái Đất lại tăng nhanh trong những thập niên gần đây. Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên đối với đời sống con người?

Câu 2. Tại sao nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

A

C

D

A

A

B

D

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

B

D

B

C

D

B

A

B

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

D

A

D

D

B

A

A

D

 

 

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

- Trong nhưng thập niên gần đây nhiệt độ Trái Đất có xu hướng tăng lên là do sự phát triển của sản xuất công nghiệp.

- Do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch của công nghiệp.

- Sự bùng nổ các phương tiện giao thông vận tải và sản xuất dân sinh khác làm cho hàm lượng Lượng khí CO­2­ gia tăng nhanh chóng.

- Khí CO­­­2 là chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên.

Hậu quả: Băng hai đầu địa cực tan, nước biển dâng, nhấn chìm các địa hình thấp nhất là vùng ven biển => ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và đời sống của con người.

Câu 2. 

- Do tình hình chính trị không ôn định ảnh hưởng đến tâm lí các nhà đầu tư.

- Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài sau khi giành độc lập.

- Các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo cản trở sụ phát triển xã hôi.

- Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế độc lập - tự chủ, còn phụ thuộc vào tư bản nước ngoài nhất là Hoa Kì và Tây Ban Nha.

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN ĐỊA LÍ 11 NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN - ĐỀ 02

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực Mĩ La tinh?

    A. Hầu hết các nước đều có số nợ nước ngoài lớn.

    B. Xây dựng được đường lối phát triển đọc lập, tự chủ.

    C. Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn.

    D. Chênh lệch lớn trong thu nhập GDP của các nhóm dân cư.

Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học là

    A. con người khai thác quá mức.

    B. dịch bệnh, nguồn thức ăn suy giảm.

    C. diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng. 

    D. biến đổi khí hậu toàn cầu.

Câu 3: Nhiệt độ Trái Đất tăng gây ra hậu quả nào sau đây?

    A. Lỗ hủng tầng ôdôn ngày càng lớn.

    B. Băng hai cực tan, nước biển dâng lên.

    C. Mưa axit xuất hiện ngày càng nhiều.

    D. Môi trường ô nhiễm ngày càng nặng.

Câu 4: Cho bảng số liệu sau:

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015

                      (Đơn vị: triệu thùng/ ngày)

Khu vực

Bắc Mĩ

Tây Âu

Đông Âu

Nga

Trung Á

Tây Nam Á

Đông Nam Á

Đông Á

Lượng dầu thô khai thác

19,7

3,2

0,1

11,0

2,8

30,1

2,5

4,3

Lượng dầu thô tiêu dùng

23,6

11,5

1,6

3,1

1,4

9,6

6,0

20,1

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015?

    A. Biểu đồ tròn.              B. Biều đồ miền.                 C. Biểu đồ đường.              D. Biểu đồ cột.

Câu 5: Ở Mĩ La tinh, hoạt động kinh tế nào không chịu tác động trực tiếp của tài nguyên đất và khí hậu?

    A. Trồng cây công nghiệp.                                         B. Trồng cây ăn quả nhiệt đới.

    C. Công nghiệp khai khoáng                                     D. Chăn nuôi đại gia súc.

Câu 6: Nguồn tài nguyên có mặt hầu hết các nước của khu vực Trung Á là

    A. than đá, sắt.                                                           B. dầu mỏ, khí tự nhiên.

    C. uranium, titanium.                                                 D. vàng, kim cương.

Câu 7: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La Tinh giai đoạn 1990 – 2010.

Năm

1990

2000

2005

2010

Tổng sản phẩm trong nước (tỉ USD)

895

1562

1946

4076

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (%)

100

174,5

217,4

455,4

Biểu đồ nào thể hiện tổng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La Tinh giai đoạn 1990 – 2010?

    A. biểu đồ tròn.                                                                   B. biểu đồ đường.

    C. biểu đồ kết hợp.                                                             D. biểu đồ cột.

Câu 8: Cảnh quan đặc trưng của châu Phi là

    A. rừng rậm xích đạo.                                                         B. nhiệt đới gió mùa.

    C. hoang mạc, xa van.                                                        D. rừng cận nhiệt đới khô.

Câu 9: Loại khí nào sau đây giữ vai trò chính trong quá trình gây ra hiệu ứng nhà kính?

    A. CO2.                           B. NO2.                                       C. SO2.                      D. CFCs.

Câu 10: Đâu không phải vấn đề mang tính toàn cầu?

    A. Động đất, núi lửa.                                                          B. Bùng nổ và già hóa dân số.

    C. Xung đột sắc tộc, tôn giáo.                                            D. Biến đổi khí hậu.

Câu 11: Đâu không phải nguyên nhân làm cho HDI của các nước đang phát triển thấp?

    A. Trình độ học vấn thấp.

    B. Tuổi thọ trung bình thấp.

    C. GDP/người thấp.

    D. Lao động chủ yếu trong nông nghiệp.

Câu 12: Trong những thập niên cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình thế giới là

    A. làn sóng di cư ở các nước đang phát triển.           

    B. căng thẳng ngoại giao giữa các cường quốc.

    C. các công ty xuyên quốc gia hoạt động mạnh.

    D. nạn khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

Câu 13: Nguyên nhân cơ bản tạo ra sự khác biệt về cơ cấu kinh tế của nhóm các nước phát triển và đang phát triển là

    A. truyền thống sản xuất khác nhau.

    B. sự phong phú về tài nguyên.

    C. nguồn lao động dồi dào.

    D. trình độ kinh tế phát triển.

Câu 14: Tên viết tắt theo tiếng Anh của nhóm các nước công nghiệp mới là

    A. EU.                                  B. NICs.                        C. G20.                                D. G7.

Câu 15: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nền kinh tế các nước châu Phi chậm phát triển là

    A. sự yếu kém trong quản lí đất nước.

    B. trình độ dân trí thấp.

    C. do các cuộc xung đột sắc tộc.

    D. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.

Câu 16: Mặt trái của toàn cầu hóa kinh tế là

    A. thương mại thế giới phát triển mạnh.

    B. nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm tăng.

    C. gia tăng nhanh khoảng các giàu nghèo.

    D. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Câu 17: Loại cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh là

    A. rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.

    B. xa van và xa van rừng.

    C. thảo nguyên và thảo nguyên rừng.

    D. hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 18: Sự phân chia các nước trên thế giới theo trình độ phát triển chủ yếu dựa vào những tiêu chí nào?

    A. GDP, HDI, ODA.                                                          B. GDP, FDI, HDI.

    C. GDP/người, ODA, HDI.                                               D. GDP/người, FDI, HDI.

Câu 19: Tài nguyên chủ yếu của Tây Nam Á là

    A. vàng, đá quý, dầu mỏ.                                                    B. dầu mỏ, kim cương.

    C. dầu mỏ, khí tự nhiên.                                                     D. khí tự nhiên, vàng.

Câu 20: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu do

    A. môi trường bị tàn phá.

    B. sự khắc nghiệt của tự nhiên.

    C. sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

    D. thiếu hụt nguồn lao động.

Câu 21: Đâu không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho các nước Mĩ La tinh kém phát triển?

    A. Tình hình chính trị thiếu ổn định.               

    B. Phụ thuộc nguồn vốn vay và đầu tư nước ngoài.

    C. Tỉ lệ dân thành thị cao.                               

    D. Đường lối phát triển kinh tế chưa phù hợp.

Câu 22: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quá trình đô thị hóa tự phát ở Mĩ La tinh do

    A. dân nghèo không có ruộng đất.

    B. sự bùng nổ dân số.

    C. chính sách mở rộng đô thị.

    D. tác động của công nghiệp hóa mạnh.

Câu 23: Đâu không phải là đặc điểm dân cư và xã hội của châu Phi?

    A. Có chỉ số HDI thuộc loại thấp.

    B. Trình độ dân trí thấp.

    C. Tuổi thọ trung bình thấp.

    D. Số người nhiễm HIV thấp.

Câu 24: Tổ chức nào chi phối mạnh nhất hoạt động thương mại thế giới?

    A. EU.                                B. WTO.                            C. OPEC.                         D. APEC.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng với châu Phi?

    A. Chỉ số phát triển con người khá cao.

    B. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú.

    C. Chiếm tỉ lệ nhỏ trong GDP toàn cầu.

    D. Đa số các nước là những nước nghèo.

Câu 26: Nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới đã giúp đỡ người dân Châu Phi về

    A. lương thực, an ninh, y tế.

    B. y tế, giáo dục, quốc phòng.

    C. y tế, giáo dục, lương thực. 

    D. giáo dục, lương thực, an ninh.

Câu 27: Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào sau đây?

    A. APEC.                       B. ASEAN.                                 C. WTO.                    D. OPEC.

Câu 28: Xét theo trình độ kinh tế – xã hội, về tổng thể các nước trên thế giới được chia thành mấy nhóm?

    A. 3.                                   B. 4.                                 C. 5.                                   D. 2.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Giải thích tại sao nhiệt độ Trái Đất lại tăng nhanh trong những thập niên gần đây. Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên đối với đời sống con người?

Câu 2. Tại sao nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

D

C

B

C

C

A

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

D

B

D

C

A

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

   

C

A

D

B

A

C

D

D

   
II. TỤ LUẬN

---(Để xem tiếp nội dung đáp án phần tự luận các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN ĐỊA LÍ 11 NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN - ĐỀ 03

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Đâu không phải vấn đề mang tính toàn cầu?

    A. Động đất, núi lửa.                                                          B. Xung đột sắc tộc, tôn giáo.

    C. Biến đổi khí hậu.                                                            D. Bùng nổ và già hóa dân số.

Câu 2: Cho bảng số liệu sau:

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015

                                            (Đơn vị: triệu thùng/ ngày)

Khu vực

Bắc Mĩ

Tây Âu

Đông Âu

Nga

Trung Á

Tây Nam Á

Đông Nam Á

Đông Á

Lượng dầu thô khai thác

19,7

3,2

0,1

11,0

2,8

30,1

2,5

4,3

Lượng dầu thô tiêu dùng

23,6

11,5

1,6

3,1

1,4

9,6

6,0

20,1

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015?

  A. Biểu đồ cột.                                                                    B. Biểu đồ đường.     

  C. Biểu đồ tròn.                                                                    D. Biều đồ miền.

Câu 3: Đâu không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho các nước Mĩ La tinh kém phát triển?

    A. Tình hình chính trị thiếu ổn định.                     

    B. Phụ thuộc nguồn vốn vay và đầu tư nước ngoài.

    C. Đường lối phát triển kinh tế chưa phù hợp.      

    D. Tỉ lệ dân thành thị cao.

Câu 4: Ở Mĩ La tinh, hoạt động kinh tế nào không chịu tác động trực tiếp của tài nguyên đất và khí hậu?

    A. Chăn nuôi đại gia súc.                                                    B. Trồng cây ăn quả nhiệt đới.

    C. Công nghiệp khai khoáng                                              D. Trồng cây công nghiệp.

Câu 5: Xét theo trình độ kinh tế - xã hội, về tổng thể các nước trên thế giới được chia thành mấy nhóm?

    A. 3.                                B. 5.                                    C. 2.                                D. 4.

Câu 6: Mặt trái của toàn cầu hóa kinh tế là

    A. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

    B. nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm tăng.

    C. thương mại thế giới phát triển mạnh.

    D. gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo.

Câu 7: Sự phân chia các nước trên thế giới theo trình độ phát triển chủ yếu dựa vào những tiêu chí nào?

    A. GDP, FDI, HDI.                                                            B. GDP, HDI, ODA.

    C. GDP/người, FDI, HDI.                                                  D. GDP/người, ODA, HDI.

Câu 8: Nguồn tài nguyên có mặt hầu hết các nước của khu vực Trung Á là

    A. than đá, sắt.                                                                    B. vàng, kim cương.

    C. dầu mỏ, khí tự nhiên.                                                     D. uranium, titanium.

Câu 9: Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào sau đây?

    A. ASEAN.                    B. OPEC.                           C. WTO.                         D. APEC.

Câu 10: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nền kinh tế các nước châu Phi chậm phát triển là

    A. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.

    B. do các cuộc xung đột sắc tộc.

    C. trình độ dân trí thấp.

    D. sự yếu kém trong quản lí đất nước.

Câu 11: Trong những thập niên cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình thế giới là

    A. nạn khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

    B. các công ty xuyên quốc gia hoạt động mạnh.

    C. căng thẳng ngoại giao giữa các cường quốc.

    D. làn sóng di cư ở các nước đang phát triển.

Câu 12: Đâu không phải là đặc điểm dân cư và xã hội của châu Phi?

    A. Tuổi thọ trung bình thấp.                                               B. Số người nhiễm HIV thấp.

    C. Có chỉ số HDI thuộc loại thấp.                                      D. Trình độ dân trí thấp.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với châu Phi?

    A. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú.  

    B. Chỉ số phát triển con người khá cao.

    C. Chiếm tỉ lệ nhỏ trong GDP toàn cầu.    

    D. Đa số các nước là những nước nghèo.

Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học là

    A. biến đổi khí hậu toàn cầu.

    B. dịch bệnh, nguồn thức ăn suy giảm.

    C. con người khai thác quá mức.

    D. diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng. 

Câu 15: Tên viết tắt theo tiếng Anh của nhóm các nước công nghiệp mới là

    A. G20.                            B. G7.                                 C. EU.                             D. NICs.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực Mĩ La tinh?

    A. Hầu hết các nước đều có số nợ nước ngoài lớn.

    B. Xây dựng được đường lối phát triển đọc lập, tự chủ.

    C. Chênh lệch lớn trong thu nhập GDP của các nhóm dân cư.

    D. Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn.

Câu 17: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu do

    A. sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

    B. môi trường bị tàn phá.

    C. sự khắc nghiệt của tự nhiên.

    D. thiếu hụt nguồn lao động.

Câu 18: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La tinh giai đoạn 1990 - 2010.

Năm

1990

2000

2005

2010

Tổng sản phẩm trong nước (tỉ USD)

895

1562

1946

4076

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (%)

100

174,5

217,4

455,4

Biểu đồ nào thể hiện tổng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La tinh giai đoạn 1990 - 2010?

    A. biểu đồ kết hợp.                                                             B. biểu đồ đường.

    C. biểu đồ cột.                                                                    D. biểu đồ tròn.

Câu 19: Tổ chức nào chi phối mạnh nhất hoạt động thương mại thế giới?

    A. APEC.                       B. EU.                                 C. OPEC.                          D. WTO.

Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quá trình đô thị hóa tự phát ở Mĩ La tinh do

    A. dân nghèo không có ruộng đất. 

    B. chính sách mở rộng đô thị.

    C. tác động của công nghiệp hóa mạnh.

    D. sự bùng nổ dân số.

Câu 21: Đâu không phải nguyên nhân làm cho HDI của các nước đang phát triển thấp?

    A. Trình độ học vấn thấp.  

    B. Tuổi thọ trung bình thấp.

    C. Lao động chủ yếu trong nông nghiệp.  

    D. GDP/người thấp.

Câu 22: Tài nguyên chủ yếu của Tây Nam Á là

    A. vàng, đá quý, dầu mỏ.                                                    B. dầu mỏ, kim cương.

    C. khí tự nhiên, vàng.                                                         D. dầu mỏ, khí tự nhiên.

Câu 23: Nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới đã giúp đỡ người dân châu Phi về

    A. y tế, giáo dục, quốc phòng.

    B. giáo dục, lương thực, an ninh.

    C. y tế, giáo dục, lương thực.

    D. lương thực, an ninh, y tế.

Câu 24: Loại khí nào sau đây giữ vai trò chính trong quá trình gây ra hiệu ứng nhà kính?

    A. SO2.                           B. NO2.                                       C. CO2.                      D. CFCs.

Câu 25: Nguyên nhân cơ bản tạo ra sự khác biệt về cơ cấu kinh tế của nhóm các nước phát triển và đang phát triển là

    A. truyền thống sản xuất khác nhau.

    B. trình độ kinh tế phát triển.

    C. nguồn lao động dồi dào.

    D. sự phong phú về tài nguyên.

Câu 26: Nhiệt độ Trái Đất tăng gây ra hậu quả nào sau đây?

    A. Môi trường ô nhiễm ngày càng nặng.

    B. Lỗ hủng tầng ôdôn ngày càng lớn.

    C. Băng hai cực tan, nước biển dâng lên.

    D. Mưa axit xuất hiện ngày càng nhiều.

Câu 27: Cảnh quan đặc trưng của châu Phi là

    A. rừng rậm xích đạo.                                                         B. rừng cận nhiệt đới khô.

    C. hoang mạc, xa van.                                                        D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 28: Loại cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh là

    A. rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.

    B. xa van và xa van rừng.

    C. hoang mạc và bán hoang mạc.

    D. thảo nguyên và thảo nguyên rừng.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Giải thích tại sao nhiệt độ Trái Đất lại tăng nhanh trong những thập niên gần đây. Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên đối với đời sống con người.

Câu 2. Tại sao nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định.

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

D

C

C

D

C

C

B

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

B

C

D

B

A

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

   

C

D

C

C

B

C

C

A

   
II. TỰ LUẬN
---(Để xem tiếp nội dung đáp án phần tự luận các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN ĐỊA LÍ 11 NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN - ĐỀ 04

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực Mĩ La tinh?

    A. Hầu hết các nước đều có số nợ nước ngoài lớn.

    B. Xây dựng được đường lối phát triển đọc lập, tự chủ.

    C. Chênh lệch lớn trong thu nhập GDP của các nhóm dân cư.

    D. Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn.

Câu 2: Đâu không phải là đặc điểm dân cư và xã hội của châu Phi?

    A. Tuổi thọ trung bình thấp.

    B. Số người nhiễm HIV thấp.

    C. Trình độ dân trí thấp.

    D. Có chỉ số HDI thuộc loại thấp.

Câu 3: Loại cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh là

    A. rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.

    B. thảo nguyên và thảo nguyên rừng.

    C. hoang mạc và bán hoang mạc.

    D. xa van và xa van rừng.

Câu 4: Đâu không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho các nước Mĩ La tinh kém phát triển?

    A. Tình hình chính trị thiếu ổn định.

    B. Đường lối phát triển kinh tế chưa phù hợp.

    C. Phụ thuộc nguồn vốn vay và đầu tư nước ngoài.

    D. Tỉ lệ dân thành thị cao.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với châu Phi?

    A. Chiếm tỉ lệ nhỏ trong GDP toàn cầu.

    B. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú.

    C. Đa số các nước là những nước nghèo.

    D. Chỉ số phát triển con người khá cao.

Câu 6: Cảnh quan đặc trưng của châu Phi là

    A. rừng cận nhiệt đới khô.                                                  B. rừng rậm xích đạo.

    C. hoang mạc, xa van.                                                        D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 7: Tài nguyên chủ yếu của Tây Nam Á là

    A. khí tự nhiên, vàng.                                                         B. dầu mỏ, khí tự nhiên.

    C. dầu mỏ, kim cương.                                                       D. vàng, đá quý, dầu mỏ.

Câu 8: Nhiệt độ Trái Đất tăng gây ra hậu quả nào sau đây?

    A. Mưa axit xuất hiện ngày càng nhiều.

    B. Môi trường ô nhiễm ngày càng nặng.

    C. Băng hai cực tan, nước biển dâng lên.

    D. Lỗ hủng tầng ôdôn ngày càng lớn.

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học là

    A. dịch bệnh, nguồn thức ăn suy giảm.

    B. con người khai thác quá mức.

    C. diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng.

    D. biến đổi khí hậu toàn cầu.

Câu 10: Nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới đã giúp đỡ người dân châu Phi về

    A. giáo dục, lương thực, an ninh. 

    B. y tế, giáo dục, quốc phòng.

    C. y tế, giáo dục, lương thực.

    D. lương thực, an ninh, y tế.

Câu 11: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nền kinh tế các nước châu Phi chậm phát triển là

    A. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.

    B. do các cuộc xung đột sắc tộc.

    C. trình độ dân trí thấp.

    D. sự yếu kém trong quản lí đất nước.

Câu 12: Nguồn tài nguyên có mặt hầu hết các nước của khu vực Trung Á là

    A. vàng, kim cương.

    B. dầu mỏ, khí tự nhiên.

    C. uranium, titanium.

    D. than đá, sắt.

Câu 13: Cho bảng số liệu sau:

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015

                                            (Đơn vị: triệu thùng/ ngày)

Khu vực

Bắc Mĩ

Tây Âu

Đông Âu

Nga

Trung Á

Tây Nam Á

Đông Nam Á

Đông Á

Lượng dầu thô khai thác

19,7

3,2

0,1

11,0

2,8

30,1

2,5

4,3

Lượng dầu thô tiêu dùng

23,6

11,5

1,6

3,1

1,4

9,6

6,0

20,1

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015?

    A. Biều đồ miền.                                                                 B. Biểu đồ đường.     

    C. Biểu đồ cột.                                                                    D. Biểu đồ tròn.

Câu 14: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La tinh giai đoạn 1990 – 2010.

Năm

1990

2000

2005

2010

Tổng sản phẩm trong nước (tỉ USD)

895

1562

1946

4076

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (%)

100

174,5

217,4

455,4

Biểu đồ nào thể hiện tổng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Mĩ La tinh giai đoạn 1990 – 2010?

    A. biểu đồ cột.                                                                    B. biểu đồ kết hợp.

    C. biểu đồ tròn.                                                                   D. biểu đồ đường.

Câu 15: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu do

    A. sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

    B. môi trường bị tàn phá.

    C. sự khắc nghiệt của tự nhiên.

    D. thiếu hụt nguồn lao động.

Câu 16: Tên viết tắt theo tiếng Anh của nhóm các nước công nghiệp mới là

    A. G7.                             B. NICs.                                      C. G20.                       D. EU.

Câu 17: Ở Mĩ La tinh, hoạt động kinh tế nào không chịu tác động trực tiếp của tài nguyên đất và khí hậu?

    A. Trồng cây công nghiệp.

    B. Trồng cây ăn quả nhiệt đới.

    C. Chăn nuôi đại gia súc.

    D. Công nghiệp khai khoáng

Câu 18: Tổ chức nào chi phối mạnh nhất hoạt động thương mại thế giới?

    A. EU.                            B. APEC.                                    C. WTO.                    D. OPEC.

Câu 19: Đâu không phải nguyên nhân làm cho HDI của các nước đang phát triển thấp?

    A. Trình độ học vấn thấp.

    B. GDP/người thấp.

    C. Lao động chủ yếu trong nông nghiệp.

    D. Tuổi thọ trung bình thấp.

Câu 20: Xét theo trình độ kinh tế - xã hội, về tổng thể các nước trên thế giới được chia thành mấy nhóm?

    A. 4.                                B. 3.                                             C. 5.                           D. 2.

Câu 21: Nguyên nhân cơ bản tạo ra sự khác biệt về cơ cấu kinh tế của nhóm các nước phát triển và đang phát triển là

    A. truyền thống sản xuất khác nhau.

    B. trình độ kinh tế phát triển.

    C. nguồn lao động dồi dào.

    D. sự phong phú về tài nguyên.

Câu 22: Mặt trái của toàn cầu hóa kinh tế là

    A. thương mại thế giới phát triển mạnh.

    B. nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm tăng.

    C. gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo.

    D. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Câu 23: Sự phân chia các nước trên thế giới theo trình độ phát triển chủ yếu dựa vào những tiêu chí nào?

    A. GDP/người, FDI, HDI.                                                  B. GDP, FDI, HDI.

    C. GDP, HDI, ODA.                                                          D. GDP/người, ODA, HDI.

Câu 24: Trong những thập niên cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình thế giới là

    A. các công ty xuyên quốc gia hoạt động mạnh.

    B. căng thẳng ngoại giao giữa các cường quốc.

    C. làn sóng di cư ở các nước đang phát triển.

    D. nạn khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

Câu 25: Loại khí nào sau đây giữ vai trò chính trong quá trình gây ra hiệu ứng nhà kính?

    A. CFCs.                         B. NO2.                                       C. SO2.                      D. CO2.

Câu 26: Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào sau đây?

    A. OPEC.                           B. APEC.                                 C. ASEAN.                 D. WTO.

Câu 27: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quá trình đô thị hóa tự phát ở Mĩ La tinh do

    A. dân nghèo không có ruộng đất.

    B. chính sách mở rộng đô thị.

    C. sự bùng nổ dân số.

    D. tác động của công nghiệp hóa mạnh.

Câu 28: Đâu không phải vấn đề mang tính toàn cầu?

    A. Bùng nổ và già hóa dân số.                                            B. Động đất, núi lửa.

    C. Biến đổi khí hậu.                                                            D. Xung đột sắc tộc, tôn giáo.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Giải thích tại sao nhiệt độ Trái Đất lại tăng nhanh trong những thập niên gần đây. Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên đối với đời sống con người?

Câu 2. Tại sao nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

A

D

D

C

B

C

B

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

B

A

B

D

C

C

D

21

22

23

24

25

26

27

28

   

B

C

A

D

D

A

A

B

   
II. TỰ LUẬN

---(Còn tiếp)--- 

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN ĐỊA LÍ 11 NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN - ĐỀ 05

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho biểu đồ:

GDP của một số quốc gia.

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

    A. Quy mô GDP của một số quốc gia qua các năm.

    B. Tốc độ tăng trưởng GDP một số quốc gia qua các năm.

    C. Cơ cấu GDP của một số quốc gia qua các năm.

    D. Tỉ trọng GDP của một số quốc gia qua các năm.

Câu 2: Vấn đề dân cư và xã hội nào sau đây không phải là thách thức đối với Châu Phi?

    A. Sự giúp đỡ của các tổ chức về y tế.

    B. Trình độ dân trí thấp, đói nghèo.

    C. Xung đột sắc tộc, bệnh tật.

    D. Còn nhiều hủ tục lạc hậu.

Câu 3: Vai trò của tổ chức thương mại thế giới là

    A. thúc đẩy hoạt động mua bán trong nước.

    B. thúc đẩy tự do hóa thương mại.

    C. giải quyết xung đột giữa các nước.

    D. tăng cường liên kết các hoạt động văn hóa.

Câu 4: Đâu không phải đặc điểm của nhóm các nước phát triển hiện nay?

    A. Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP lớn.

    B. Quy mô GDP lớn.

    C. Tuổi thọ trung bình cao.

    D. Chỉ số phát triển con người cao.

Câu 5: Trong các hoạt động sau, hoạt động nào đã đưa một lượng lớn khí thải vào khí quyển gây ra mưa axit?

    A. Công nghiệp.              B. Lâm nghiệp.                   C. Nông nghiệp.                 D. Dịch vụ.

Câu 6: Cho bảng số liệu:

Tổng GDP một số quốc gia (đơn vị: triệu USD)

Năm

2000

2005

2010

2015

Ru-an-đa

1810.9

2581.0

5699.0

8096.0

Việt Nam

31172.5

57633.0

116299.0

193412.0

Hàn Quốc

511928.2

898134.0

1094499.0

1377873.0

Hoa Kì

9764800.0

13093700.0

14964372.0

18036648.0

Nhận định nào sau đây chưa đúng về GDP của các nước trên từ năm 2000 đến 2015?

    A. Hàn Quốc luôn lớn hơn Việt Nam.

    B. GDP các quốc gia tăng đều nhau.

    C. Hoa Kì luôn lớn nhất.

    D. Ru-an-đa luôn nhỏ nhất.

Câu 7: Đâu không phải biểu hiện của dân số thế giới ngày càng già đi?

    A. Số người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng.

    B. Tuổi thọ trung bình dân số thế giới ngày càng tăng.

    C. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp.

    D.  Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.

Câu 8: Đâu không phải là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở các nước đang phát triển?

    A. Nông – lâm – thủy sản.

    B. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

    C. Công nghiệp nặng và khoáng sản.

    D. Máy móc – thiết bị.

Câu 9: Đâu không phải biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

    A. Xung đột giữa các nước ngày càng gay gắt.

    B. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

    C. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

    D. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

Câu 10: Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch từ khu vực I sang khu vực II và III, nguyên nhân chủ yếu là do

    A. Nhu cầu của thị trường ngày càng đa dạng.

    B. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    C. Lao động ngày càng tăng đông.

    D. Kinh tế đối ngoại, thị trường được mở rộng.

Câu 11: Bùng nổ dân số không gây ra sức ép nặng nề đối với

    A. phát triển kinh tế.

    B. chất lượng cuộc sống.

    C. tài nguyên, môi trường.

    D. xung đột sắc tộc, tôn giáo.

Câu 12: Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

    A. Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế.

    B. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế.

    C. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu.

    D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới.

Câu 13: Trên thế giới, châu lục nào có số người bị nhiễm HIV cao nhất?

    A. Châu Mĩ.                                                                B. Châu Á.

    C. Châu Phi.                                                               D. Châu Âu.

Câu 14: Lượng khí CO2 tăng nhanh trong khí quyển sẽ

    A. nguồn nước cạn kiệt.

    B. làm cho Trái Đất nóng lên.

    C. suy giảm nhanh đa dạng sinh học.

    D. thủng tầng ôdôn.

Câu 15: Dân số thế giới tăng nhanh nhất vào thời gian nào sau đây?

    A. Nửa đầu của thế kỉ XIX.

    B. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

    C. Nửa sau của thế kỉ XX.

    D. Cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI.

Câu 16: Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực nào chiếm tỉ trọng ngày càng lớn?

    A. Dịch vụ.                     B. Nông nghiệp.                 C. Công nghiệp.                  D. Xây dựng.

Câu 17: Đâu không phải là nhân tố chủ yếu lầm cho đa số các nước Châu Phi có kinh tế kém phát triển?

    A. Sự thống trị lâu dài cuat thực dân.

    B. Gia tăng dân số tự nhiên còn nhanh.

    C. Phương pháp quản lí còn yếu kém.

    D. Xung đột sức tộc xảy ra nhiều.

Câu 18: Phần lớn dân cư của Mĩ La tinh sống dưới mức nghèo khổ là do

    A. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.  

     B. Tốc độ phát triển kinh tế không đều

    C. Tình hình chính trị không ổn định

     D. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi.

Câu 19: So với các tổ chức liên kết khu vực khác (ASEAN, APEC, NAFTA, MERCOSUR), EU có

    A. Thời gian thành lập muộn hơn.

    B. Nhiều thành viên hơn.

    C. GDP lớn hơn.

    D. Dấn số đông hơn.

Câu 20: Mỹ La tinh có nhiều khoáng sản, chủ yếu là

    A. quăng kim loại màu, vật liệu xây dựng và nhiên liệu

    B. quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.

    C. quặng kim loại đen, kim loại màu và nhiên liệu.

    D. quặng kim loại đen, kim loại quý và nhiên liệu.

Câu 21: Đâu không phải giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu?

    A. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ.

    B. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thời tiết, thiên tai.

    C. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.

    D. Đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng.

Câu 22: Các công ti xuyên quốc gia có thể chi phối mạnh nhiều ngành kinh tế chủ yếu do

    A. sản xuất nhiều sản phẩm quan trọng.

    B. cơ cấu sản xuất hàng hóa đa dạng.

    C. nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn.

    D. phân bố ở nhiều quốc gia khác nhau.

Câu 23: Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đã đạt được trình độ phát triển nhất định. Các nước này được gọi là nhóm

    A. các nước công nghiệp mới. 

    B. các nước phát triển.

    C. các nước công nghiệp phát triển.

    D. các nước có nền kinh tế lớn.

Câu 24: Cho biểu đồ:

Từ biểu đồ trên, nhận định nào sau đây không đúng?

    A. Tổng thu nhập trong nước của các nhóm nước tăng liên tục.

    B. Nhóm thu nhập cao luôn cao hơn tổng hai nhóm còn lại.

    C. Nhóm thu nhập thấp có tổng sản phẩm trong nước tăng chậm nhất.

    D. Các nước thu nhập trung bình tăng nhiều nhất.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?

Câu 2. Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

A

B

B

A

B

A

D

A

B

D

A

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

C

B

C

A

B

A

B

B

C

C

A

C

II. TỰ LUẬN

---(Còn tiếp)--- 

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Ngoài ra, các em có thể thực hiện làm đề thi trắc nghiệm online tại đây:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON