RANDOM

Bộ 4 đề thi HK2 năm 2020 môn GDCD lớp 7 có đáp án Trường THCS Việt Hưng

Tải về
VIDEO

HỌC247 xin giới thiệu Bộ 4 đề thi HK2 năm 2020 môn GDCD lớp 7 có đáp án được tổng hợp từ Trường THCS Việt Hưng. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và có quá trình ôn tập thật hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN GDCD LỚP 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

ĐỀ SỐ 1:

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Gia đình em đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây?

AXác nhận bảng điểm học tập      

B. Xin cấp giấy khai sinh

C. Xin sổ khám bệnh  

D. Xin đăng kí sổ hộ khẩu

Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

A. Đi xem bói                                                            B. Đi lễ nhà thờ.

C. Đi lễ chùa.                                                            D. Thắp hương ngày rằm.

Câu 3: Em không tán thành ý kiến nào sau đây về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Khi đã theo tôn giáo này thì có quyền thôi không theo nữa.

B. Những nơi  thờ tự các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ.

C. Công dân có quyền theo hoặc không theo bất kì tôn giáo nào.

D. Công dân không được theo tôn giáo vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống.

Câu 4: Công an giải quyết việc nào dưới đây?

A. Đăng kí kết hôn                                       C. Sao giấy khai sinh

B. Xin sổ khám bệnh                                   D. Khai báo tạm vắng

Câu 5: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là :

A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo,    tín ngưỡng  nào.

C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 6: Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

 A. Nhân dân bầu ra                               C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra                      

 B. Chính phủ bầu ra                              D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 7: Hành vi nào dưới đây không vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Phá phách nơi thờ tự                              

B. Nói chuyện ồn ào trong lúc xin tội

C. Mặc quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ                                          

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

Câu 8: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc cơ quan nào?

A. Cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

B. Cơ quan chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân

C. Cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

D. Cơ quan nhà nước cấp huyện (quận, thị xã)

Câu 9: Trường hợp nào sau đây không phải là thực hiện tốt quyền trẻ em?

A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

B. Cho trẻ em tiêm chủng.

C. Luôn chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ em.

D. Cho trẻ em tham gia ý kiến trong gia đình.

Câu 10: Bộ máy nhà nước phân chia làm những cấp nào? 

A. Cấp trung ương, cấp địa phương 

B. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

C. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cấp thôn 

D. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 


---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

A. Đi xem bói                                                            B. Đi lễ nhà thờ.

C. Đi lễ chùa.                                                            D. Thắp hương ngày rằm.

Câu 2: Gia đình em đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây?

AXác nhận bảng điểm học tập 

B. Xin cấp giấy khai sinh

C. Xin sổ khám bệnh 

D. Xin đăng kí sổ hộ khẩu

Câu 3: Công an giải quyết việc nào dưới đây?

A. Đăng kí kết hôn                                                      C. Sao giấy khai sinh

B. Xin sổ khám bệnh                                                  D. Khai báo tạm vắng

Câu 4: Em không tán thành ý kiến nào sau đây về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Khi đã theo tôn giáo này thì có quyền thôi không theo nữa.

B. Những nơi thờ tự các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ.

C. Công dân có quyền theo hoặc không theo bất kì tôn giáo nào.

D. Công dân không được theo tôn giáo vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống.

Câu 5: Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra                               C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra                      

B. Chính phủ bầu ra                              D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 6: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là :

A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo,    tín ngưỡng  nào.

C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 7: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc cơ quan nào?

A. Cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

B. Cơ quan chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân

C. Cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

D. Cơ quan nhà nước cấp huyện (quận, thị xã)

Câu 8: Hành vi nào dưới đây không vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Phá phách nơi thờ tự                              

B. Nói chuyện ồn ào trong lúc xin tội

C. Mặc quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ                                          

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

Câu 9: Bộ máy nhà nước phân chia làm những cấp nào? 

A. Cấp trung ương, cấp địa phương 

B. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

C. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cấp thôn 

D. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 

Câu 10: Trường hợp nào sau đây không phải là thực hiện tốt quyền trẻ em?

A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

B. Cho trẻ em tiêm chủng.

C. Luôn chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ em.

D. Cho trẻ em tham gia ý kiến trong gia đình.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 3:

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Gia đình em đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây?

AXác nhận bảng điểm học tập  

B. Xin cấp giấy khai sinh

C. Xin sổ khám bệnh     

D. Xin đăng kí sổ hộ khẩu

Câu 2: Em không tán thành ý kiến nào sau đây về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Khi đã theo tôn giáo này thì có quyền thôi không theo nữa.

B. Những nơi  thờ tự các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ.

C. Công dân có quyền theo hoặc không theo bất kì tôn giáo nào.

D. Công dân không được theo tôn giáo vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống.

Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

A. Đi xem bói                                                            B. Đi lễ nhà thờ.

C. Đi lễ chùa.                                                            D. Thắp hương ngày rằm.

Câu 4: Công an giải quyết việc nào dưới đây?

A. Đăng kí kết hôn                                       C. Sao giấy khai sinh

B. Xin sổ khám bệnh                                   D. Khai báo tạm vắng

Câu 5: Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

 A. Nhân dân bầu ra                               C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra                      

 B. Chính phủ bầu ra                              D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 6: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là :

A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo,    tín ngưỡng  nào.

C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 7: Hành vi nào dưới đây không vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Phá phách nơi thờ tự                              

B. Nói chuyện ồn ào trong lúc xin tội

C. Mặc quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ                                          

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

Câu 8: Trường hợp nào sau đây không phải là thực hiện tốt quyền trẻ em?

A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

B. Cho trẻ em tiêm chủng.

C. Luôn chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ em.

D. Cho trẻ em tham gia ý kiến trong gia đình.

Câu 9: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc cơ quan nào?

A. Cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

B. Cơ quan chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân

C. Cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

D. Cơ quan nhà nước cấp huyện (quận, thị xã)

Câu 10: Bộ máy nhà nước phân chia làm những cấp nào? 

A. Cấp trung ương, cấp địa phương 

B. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

C. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cấp thôn 

D. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 


---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 4:

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Em không tán thành ý kiến nào sau đây về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Khi đã theo tôn giáo này thì có quyền thôi không theo nữa.

B. Những nơi  thờ tự các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ.

C. Công dân có quyền theo hoặc không theo bất kì tôn giáo nào.

D. Công dân không được theo tôn giáo vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống.

Câu 2: Công an giải quyết việc nào dưới đây?

A. Đăng kí kết hôn                                                   C. Sao giấy khai sinh

B. Xin sổ khám bệnh                                                D. Khai báo tạm vắng

Câu 3: Gia đình em đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây?

AXác nhận bảng điểm học tập     

B. Xin cấp giấy khai sinh

C. Xin sổ khám bệnh   

D. Xin đăng kí sổ hộ khẩu

Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

A. Đi xem bói                                                            B. Đi lễ nhà thờ.

C. Đi lễ chùa.                                                            D. Thắp hương ngày rằm.

Câu 5: Hành vi nào dưới đây không vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Phá phách nơi thờ tự                              

B. Nói chuyện ồn ào trong lúc xin tội

C. Mặc quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ                                          

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

Câu 6: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc cơ quan nào?

A. Cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

B. Cơ quan chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân

C. Cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

D. Cơ quan nhà nước cấp huyện (quận, thị xã)

Câu 7: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là :

A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo,    tín ngưỡng  nào.

C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 8: Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

 A. Nhân dân bầu ra                                        C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra                      

 B. Chính phủ bầu ra                                       D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 9: Quốc hội do ai bầu ra? 

A. Nhân dân                                                      B. Chính phủ 

C. Cán bộ                                                          D. Đảng viên 
Câu 10: Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất là: 

A. UBND huyện, quận                                      B. UBND tỉnh, thành phố 

C. Chính phủ                                                      D. UBND xã, phường, thị trấn 

 

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 MÔN GDCD 7

I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Mã đề: 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

A

D

D

B

D

D

A

C

A

A

C

A

D

C

C

A

A

C

C

 

Mã đề: 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

D

D

D

B

A

D

A

C

C

A

D

A

C

C

A

A

C

C

 

Mã đề: 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

D

A

D

D

B

D

C

A

A

C

A

A

C

D

C

A

A

C

C

 

Mã đề: 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

D

B

A

D

A

B

D

A

C

C

A

C

C

A

D

C

C

A

A

 

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề thi HK2 năm 2020 môn GDCD lớp 7 có đáp án Trường THCS Việt Hưng. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo một số đề thi HK2 sau đây :

 

 

 

YOMEDIA
1=>1