YOMEDIA

Bộ 3 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 7 năm 2019 - 2020 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Bộ 3 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 7 năm 2019 được Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng của chương trình học kì 1 môn toán 7 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

ADSENSE

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG THCS ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 90 phút

 

 

ĐỀ 1

 I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính 36 : 34: 3là:

A. 312                          B. 38                                     C. 3                                       D. 1

Câu 2: Từ tỉ lệ thức  ( ) ta có thể suy ra:

A.                    B.                    C.                     D.

Câu 3: Nếu  thì x bằng:

  1.                         B.                          C. 3                             D.81

Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu thì...

            A. a và c cắt nhau                             C. a và c song song với nhau

            C. a và c trùng nhau                         D. a và c vuông góc với nhau.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):

                                    

Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:

 

Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số c, d biết:  và d - c =  -42

Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6.

Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:

 

 

Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Ea // Gb và  Chứng tỏ .

 

 

 

       

Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTNN của: B = -13 + |2,34 - 3x|

ĐỀ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Chọn câu trả lời đúng trong các phương án đã cho:

Câu 1: Số 0,5 và số hữu tỉ nào sau đây có cùng điểm biểu diễn trên trục số

A)

B)

C)

D)

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số -1;  ; 0;  là

A) -1

B)  

C) 0

D)

Câu 3: Kết quả của phép tính  là

A)

B)

C)

D)

Câu 4: Nếu  a = thì

A)  aÎ{3}

B)  aÎ{±3}

C)  aÎ{81}

D)  aÎ{±81}

Câu 5: Cho các đường thẳng a, b, c và d biết a ^b, b ^ c và c//d. Khi đó kết luận nào là đúng?

A) a^c

B) a^d

C)  b//d

D) a//d

Câu 6:

 Đường thẳng d cắt hai đường thẳng song song a và b lần lượt tại hai điểm A, B như hình vẽ. Khi đó kết luận nào sau đây là không đúng.

 A) ÐA1 =  ÐA3            

 

B) ÐA1 =  ÐB1

 

C) ÐA1 + ÐB3 = 1800

 

D) ÐA1 + ÐB4 = 1800        

 

Câu 7: Cho DABC có các góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3. Khi đó

A) ÐA = 600

B) ÐB = 900

C) ÐA = 300

D) ÐC = 600

Câu 8: Trong tam giác vuông có hai góc bằng nhau thì số đo mỗi góc ấy là

A) 900

B) 450

C) 600

D) 300

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) :

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

Câu 9:                                  

Câu 10:     

Bài 2 (3điểm): Tìm x biết

Câu 11:                      

Câu 12:             

Câu 13:

Bài 3 (3 điểm):

 Cho tam giác ABC có ÐA = 400, ÐB = 1000. Từ B, kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại H.

Câu 14: Tính  ÐC?

Câu 15: Chứng tỏ rằng BH là tia phân giác của góc ABC

Câu 16: Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B và có bờ là đường thẳng AC, vẽ các tia Ax và Cy cùng song song với BH. Tính ÐxAB + ÐABC + ÐBCy

ĐỀ 3

Câu 1. (2,5 điểm):

  1. Thực hiện phép tính:

       a.

       b.

  2. Làm tròn số 17,418 đến chữ số thập phân thứ hai.

Câu 2. (2 điểm): Tìm x, biết:

       a.

       b.

Câu 3. (2 điểm):

      Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4; 5; 6 và tổng số học sinh của ba lớp là 105 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

Câu 4. (3 điểm): Cho tam giác ABC có = = 400.

     a. Tính số đo

    b. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC.

Câu 5. (0,5 điểm):  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

                         A =

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Bộ 3 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 7 năm 2019 có đáp án các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Bộ 3 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 7 năm 2019 có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON