ADMICRO

Bài tập bổ trợ kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 7 học kì 1 lần 2

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em một số bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm bổ trợ kiến thức trong Unit 4, 5, 6 của chương trình tiếng Anh lớp 7. Hi vọng tài liệu này giúp các em tham khảo và luyện tập chuẩn bị cho bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

 
 
YOMEDIA

ÔN TẬP UNIT 4 - 6 TIẾNG ANH 7

I. Choose the word which is pronounced differently  from the others: (1mark):

1. a. took         b. school          c. food             d. choose

2. a. please       b. pleasure       c. easy             d. teacher

3. a. what        b. who             c. where           d. when

4. a. hat           b. house           c. hour             d. hang

II. Choose the best answer : ( 3marks)

1. ....................... does Lan have science class?

a. When           b. What time                 c. How long

2. History is ............. interesting and important subject.

a. a                   b. an                c. the

3. Children should ........ to bed early.

a. to go            b. go                c. going

4. Lan ............... reading books

a. are                b. is                  c. am

5. ................ don't you come to my house? OK. Let's go

a. What            b. How about  c. Why

6. Blindman's bluff is a ..........................

a. exercise        b. game            c. example

........

V. Read and answer the questions: ( 2 marks)

 Hello, my name's Lan. I'm a student in grade 7 . I go to school 6 days a week. I often walk to school. My classes start at 6:45 and finish at 11: 15. At school I learn about many things. My favorite subject is English. But I don't like Math because it's difficult. At recess, I usually chat with my friends, sometimes I play skipping rope or eat some snacks. I like to go fishing with my father after school.                                                        

1. What grade is Lan in?

....................................................................................

2. How does she often go to school?

.....................................................................................

3. Does Lan never eat at recess?

......................................................................................

4. What does Lan do after school?

......................................................................................

 

Trên đây là trích dẫn nội dung bài tập bổ trợ kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 7 lần 2 trong chương trình học kì 1. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án chi tiết cho các bài tập các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)