Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 24 Sự nóng chảy và sự đông đặc

90 phút 5 câu 25 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):