AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là: 

   

  • A. \(-80^oC\)
  • B. \(0^oC\)
  • C. \(800^oC\)
  • D. \(80^oC\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là \(80^oC\)​

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>